Alternative Investments

FUNDS NOMINATED FOR 2014 NORDIC HEDGE AWARD

FUNDS NOMINATED FOR 2014 NORDIC HEDGE AWARD

Stockholm (HedgeNordic) – Calculations have been completed for determining the short list of nominated funds for the 2014 Nordic Hedge Award. The data determining the short list was drawn from the NHX database within in the defined universe, normalized and weighted. The model for these calculations was co-developed by HedgeNordic and a PhD student assigned to the project by Stockholm[Read More…]

by 25/02/2015
Ny studie från DeAWM om möjligheter och utmaningar inom alternativa investeringar

Ny studie från DeAWM om möjligheter och utmaningar inom alternativa investeringar

Stockholm (HedgeNordic) – Investeringar i alternativa tillgångar växer kraftigt när investerare jorden runt ser bortom absolut avkastning för att säkerställa likviditetsbehov, regulatorisk status och transparens i allokeringsprocessen. Men definitionen av en alternativ investering varierar beroende på var vi befinner oss och organisation. Det kan skapa problem med att förklara potentialen i alternativa placeringar för investerare. Det rapporterar Hedgeweek. I en ny[Read More…]

by 18/12/2014
Priskrig på råolja

Priskrig på råolja

Stockholm (HedgeNordic) – För några veckor sedan fanns spekulationer om ett stundande priskrig på råolja, se exempelvis Kollapsande oljepriser. Nu framstår det med all önskvärd tydlighet att ett priskrig rasar för fullt på världens råoljemarknad. I synnerhet efter OPEC-mötet den 27 november där OPEC behöll sina produktionsmål och meddelade att man inte ensamma vill agera som buffert för att hålla[Read More…]

by 16/12/2014
KKR söker efter möjligheter att köpa in i sig i andra investmentbolag

KKR söker efter möjligheter att köpa in i sig i andra investmentbolag

Göteborg (FinWire) –  Private Equity-bolaget KKR, som styrs av Henry Kravis och George Roberts, söker efter fler möjligheter att köpa in sig i andra investmentbolag som hedgefonder och kreditbolag, skriver Bloomberg. “Vi tar positioner i general partnerships”, säger Kravis vid Goldman Sachs konferens om finansiella tjänster på torsdagen, som svar på frågan om KKR kommer att återköpa egna aktier. Kravis[Read More…]

by 11/12/2014
SEF Entropics Cat Bond Fund är nu godkänd för att öppna i Sverige

SEF Entropics Cat Bond Fund är nu godkänd för att öppna i Sverige

Den första svenskförvaltade fonden med inriktning mot Cat Bonds, SEF Entropics Cat Bond Fund, har godkänts av Luxemburgs finansinspektion, CSSF, och är, från idag, notifierad hos svenska Finansinspektionen. Därmed kan Entropics Asset Management AB välja vilken dag fonden ska öppna. Entropics blir därmed den nionde förvaltaren i världen som erbjuder en fond som följer EU:s UCITS-regelverk. – Beslutet innebär att[Read More…]

by 10/12/2014
Elpriserna kvar på låga nivåer utan vinter i sikte

Elpriserna kvar på låga nivåer utan vinter i sikte

Stockholm (HedgeNordic) – Vädret är alltid av stor betydelse för de nordiska kraftprisrena och då i synnerhet nederbörd, där mängden energi som finns i magasin (vatten) och på fjäll (snö) i grund och botten bestämmer vilket pris vattenkraftsproducenterna vill ha för den ström som produceras. I tider med mycket energi i systemet råder konkurrens bland dessa vattenkraftsproducenter och norden behöver generellt[Read More…]

by 08/12/2014
Warburg Pincus drar in 4 miljarder dollar till energifond

Warburg Pincus drar in 4 miljarder dollar till energifond

Göteborg (FinWire) – Warburg Pincus har dragit in 4 miljarder dollar till sin första energifokuserade private equity-fond, vilket var mer än bolagets mål på 3 miljarder dollar. Investeringsfirman blir därmed det senaste i raden som drar nytta av skiffergasboomen i USA. Det rapporterar Reuters. Tidigare har bland andra Blackstone Group och Apollo Global Management lanserat dedikerade energifonder. Warburg Pincus nya fond[Read More…]

by 27/11/2014
Carlyle söker 5 miljarder dollar till ny fond

Carlyle söker 5 miljarder dollar till ny fond

Göteborg (FinWire) – Carlyle Group håller nu på att ta in upp till 5 miljarder dollar i en fond som ska äga andelar i företag i upp till 20 år. Det är inte det första private equity-bolaget som nu siktar på att investera på längre sikt, skriver Bloomberg. Nyligen rapporterades att Blackstone Group har vänt sig till sina största fondinvesterare för[Read More…]

by 24/11/2014
Blackstone reser ny fond – planerar ta in 13 mdr USD

Blackstone reser ny fond – planerar ta in 13 mdr USD

Stockholm (HedgeNordic) – Den globala fastighetsmarknaden fortsätter attrahera mycket kapital, i spåren av de fortsatt fallande räntorna. Stora placerare världen över får allt svårare att finna avkastning inom räntemarknaden och aktiemarknaden känns inte tillräckligt stabil för att gå ”all-in”. Därför har fastighetsmarknaden varit ett attraktivt tillgångsslag under en längre tid och intresset har växt kraftigt under den senaste tiden när[Read More…]

by 30/10/2014
Det blev höst även detta år!

Det blev höst även detta år!

Stockholm (HedgeNordic.com) – September är normalt en relativt nederbördsrik månad i Norden, där djupa lågtryck brukar kunna rida in över västra Norge på ett större högtryck nere över Kontinentaleuropa. I år hade vi dock länge en ganska beskedlig lågtrycksströmning under månaden högtrycket och som givit en extremt torr, varm och vindfattig sommar kunde därför hänga sig kvar. Detta resulterade i[Read More…]

by 10/10/2014
Bullmarknad på nordiska elbörsen

Bullmarknad på nordiska elbörsen

Stockholm (HedgeNordic.com) – Elterminerna på NasdaqOMX har fortsatt att stiga under de första veckorna på september och det framförallt på grund av att en relativt vindfattig och torr väderutveckling hängt sig kvar i de nordiska områden som är viktiga ur kraftproduktionssynpunkt. I över en månad har det varit väldigt begränsad tillrinning till de svenska och norska vattenmagasinen och det totala[Read More…]

by 15/09/2014
Deutsche Bank: Likvida alternativa väntas öka kraftigt

Deutsche Bank: Likvida alternativa väntas öka kraftigt

London (HedgeNordic.com) – Likvida alternative investeringar är det segment inom marknaden för fondförvaltning som växer snabbast, och nya inflöden på $49 miljarder väntas inom de kommande 12 månaderna. Under de senaste 12 månaderna uppgick inflödena till $34 miljarder. Alternativa UCITS tillgångar har växt med 40% årligen sedan 2008 medan hedgefondsindustrin bara växt med 13% och den bredare europeiska UCITS-marknaden med[Read More…]

by 12/09/2014
Högsta M&A-aktiviteten i USA sedan 2007

Högsta M&A-aktiviteten i USA sedan 2007

Stockholm (HedgeNordic.com) – Aktiviteten på amerikanska företagsuppköp och sammanslagningar (M&A) var under förta halvåret 2014 den högsta sedan 1:a halvåret 2007, upp 98,3% från 1:a halvåret 2013 och +30% från 2:a halvåret 2013. Det skriver MergerMarket i en ny Global M&A Trend-rapport. Totalt uppgick transaktionsvolymen till USD 694,6 miljarder under H1 2014, jämfört med USD 350,2 miljarder respektive USD 534,3[Read More…]

by 14/07/2014
Den nordiska elmarknaden – Marknadskommentarer Maj 2014

Den nordiska elmarknaden – Marknadskommentarer Maj 2014

Stockholm (HedgeNordic.com) – Maj är normalt en volatil period i den nordiska kraftmarknaden när temperaturerna kan svänga kraftigt och det samtidigt finns en stor mängd snö som skall transfereras ned i vattenmagasinen. Andra parametrar som från tid till annan kan vara prisdrivande såsom kol- och gaspris samt utsläppsrätter får nu en ytterst marginell påverkan. Nu handlar allt om väder och[Read More…]

by 03/06/2014
Standard Life  kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Standard Life kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standard Life Investments lanserar fonden Global Focused Strategies (GFS) som kombinerar investeringar i makrotillgångar med särskilt utvalda investeringar på aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknaderna.  GFS utgör en portfölj med absolut avkastning som syftar till att generera hög, positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden. Fonden finns tillgänglig för institutionella investerare och har som mål att ge en avkastning på +7,5 % per[Read More…]

by 18/03/2014
Target, bullseye, arrow, bow & arrow,

Skandinaviens första Cat Bond-förvaltare kan starta 2014

2014 lanseras Skandinaviens första fond som investerar i Cat Bonds, förutsatt att den planerade förvaltaren Entropics Asset Management AB beviljas tillstånd från Finansinspektionen. Cat Bonds är värdepapper som överför global försäkringsrisk till kapitalmarknaderna. De senaste tio åren har Cat Bondmarknaden som helhet avkastat i genomsnitt 8,7 % årligen med en volatilitet på 3,2 %*. Entropics Asset Management AB har redan[Read More…]

by 05/03/2014
Invesco lanserar ny multi-asset strategi fond i Norden

Invesco lanserar ny multi-asset strategi fond i Norden

Stockholm (HedgeNordic.com) -Invesco annonserar att man lanserar Invesco Global Targeted Returns Fund i Norge 9 januari 2014, i Sverige  den 7 januari 2014 och i Finland den 6  januari 2014; den första fonden att förvaltas av det nya Multi-Asset förvaltningsteamet baserat i Henley-on-Thames. Fonden som syftar till att generera positiv avkastning i de flesta olika marknadsklimat över en treårsperiod är[Read More…]

by 03/03/2014
M&A-aktiviteten inom ’The Visegrad Group’ ökade 2013

M&A-aktiviteten inom ’The Visegrad Group’ ökade 2013

Stockholm (Hedgenordic.com) – Aktiviteten inom bolagssektorn för sammanslagningar och uppköp (M&A) inom Europa sjönk till USD 657 mdr förra året, från USD 749 mdr under 2012. Men vissa segment av den europeiska M&A-marknaden kom tillbaka ganska bra. En undersökning gjord av Global Markets Intelligence research group visade att M&A-affärer, där antingen köpare, målbolag, eller säljare var lokaliserade inom den så[Read More…]

by 27/02/2014
Fastigheter populäraste tillgångsslaget bland dollarmiljonärer

Fastigheter populäraste tillgångsslaget bland dollarmiljonärer

Stockhom (Hedgenordic.com) – Fastigheter har blivit ett av de mest populära tillgångsslaget av alla bland investerare. Majoriteten av dollarmiljonärer (77%) säger att de äger fastigheter och 35% uppger att de äger ett fastighetsrelaterat instrument, s.k. real estate investment trusts (REITs). Det är slutsatsen i Morgan Stanley Wealth Managements undersökning, Investor Pulse Poll, som är en regelbunden undersökning bland stora amerikanska[Read More…]

by 10/02/2014