- Advertisement -

Salus Alpha Equity Hedged ─ tag

Latest articles

Salus Alphas fonder en överträffar volatil aktie- och råvarumarknad

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) - Salus Alpha Commodity Arbitrage har genererat en avkastning på 5,63 % på året per den sista oktober till en risk på...

Salus Alpha Equity Hedged upp 6.20% hittills i år

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Salus Alpha Equity Hedged hade en avkastning på +6.20% under året hittills per den 25/7, och är därmed bättre än S&P...

Popular Posts