- Advertisement -

PIIGS ─ tag

Latest articles

Ränterenässans? En titt på Carlsson Noréns räntehedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) - I slutet av 2000-talet kulminerade kraften från Adam Smiths "osynliga hand, med låga räntor och hög riskaptit. 2008 applicerade den osynliga...

Intervju med Rhenman Healthcare Equity Long/Short

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Rhenman Healthcare Equity Long/Short Fund lanserades i juni 2009 och fonden letar globalt efter möjliga investeringar inom hälsosektorn. Trots att man...

SPRIDNINGSRISKER FRÅN EUROPA FÖR USA-BANKER

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska banker står inför en "allvarliga risk" att deras kreditvärdighet kommer att försämras om den europiska skuldkrisen förvärras och sprider sig till...

Tyskland: REGERINGARNA I EMU MÅSTE LEVERERA

STOCKHOLM (Direkt) Omedelbar finanspolitisk konsolidering och strukturella reformer behövs i Italien Grekland, Portugal och Spanien. Europeisk solidaritet kan inte ersätta en regerings försök att...

ALLA PIIGS-LÄNDER EFTER I BUDGETSANERING

STOCKHOLM (Direkt) Alla länder i euroområdets periferi ligger efter sina mål när det gäller budgetkonsolidering. Alla länder förutom Grekland väntas dock nå sina mål...

Intervju med hedgefondförvaltaren Marcus Grimfors, CB Hedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Long/Short European Equity Fund CB Hedge - CB Asset Management AB Alex Åkesson: Kan du berätta lite om din investeringsfilosofi? Marcus Grimfors: Vår...

Popular Posts