- Advertisement -

Peter Clarke ─ tag

Latest articles

Man Group kommenterar på krympandande vinster

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) - Man Group , hedgefondsjätten som förvaltar ca 70 miljarder dollar, publicerade en extrainsatt trading rapport förra veckan där man kommenterade på...

Hedgefondförvaltaren Man Group köper GLGs Lehman-fordringar

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) - Hedgefondförvaltaren Man Group har betalat 355 miljoner USD för att ta över all resterande exponering mot Lehman Brothers från fonder förvärvade...

Den stora hedgefondfirman Man Group har genom sin välgörenhetsstiftelse gjort en utfästelse att donera en miljon USD till hjälpinsatser i Japan.

New York (HedgeCo.net) Vi har alla sett TV-bilder av förstörelsen i Japan efter jordbävningen och tsunamin. Säger Peter Clarke, VD för Man. Det är...

Popular Posts