- Advertisement -

Lettland ─ tag

Latest articles

SEB: Justerar upp tillväxtprognoser för Estland, Lettland

STOCKHOLM (Direkt) Oväntat starka BNP-utfall för det första kvartalet gör att SEB höjer sina prognoser för BNP-utvecklingen 2012 i Estland och Lettland. Det skriver SEB:s...

Lettland: Kreditbetyg höjs till BBB – från BB+

LETTLAND: KREDITBETYG HÖJS TILL BBB- FRÅN BB+ - S&P (NY) STOCKHOLM (Direkt) Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's höjer Lettlands kreditbetyg till BBB- från BB+, med stabila...

Swedbank / Handelsbanken: Starka räntenetton

STOCKHOLM (Direkt) Med större exponeringar mot små- och medelstora företag riktas blickarna mot kreditförlustraden på hemmaplan när Swedbank och Handelsbanken avlägger bokslut. Utöver det ligger...

Privatpersoner i Baltikum har inga eller små sparmedel

( Swedbank) - Trots en ekonomisk återhämtning i Estland, Lettland och Litauen är det en stor andel privatpersoner i respektive land som saknar ekonomisk...

Popular Posts