- Advertisement -

Euroobligationer ─ tag

Latest articles

Reinfeldt är mycket kritisk mot förslaget om euroobligationer

STOCKHOLM (Direkt) Statsminister Fredrik Reinfeldt är mycket kritisk mot förslaget om euroobligationer eftersom det skulle belöna ett felaktigt beteende och straffa de länder som...

Euroobligationer ett hot mot den svenska modellen

Tidigare i veckan framlade EU-kommissionen ett förslag i form av en s k grönbok om införandet av euroobligationer. Tanken med euroobligationerär att euroländernas upplåning...

EUROOBLIGATIONER GER FELAKTIGA INCITAMENT

STOCKHOLM (Direkt) Gemensamma euroobligationer ger felaktiga incitament och skulle förvandla euroområdet till en transfereringsunion. Det sade Jürgen Stark, ledamot av ECB:s direktion, i en intervju...

Popular Posts