- Advertisement -
- Advertisement -

Skydda dig mot börsnedgångar med rätt CTAs

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Det är naturligt för investerare av diversifierade portföljer att söka sig mot alternativa investeringar för okorrelerad avkastning, speciellt när börsen går dåligt. Ett problem i dagens integrerade kapitalmarknader är att alternativa investeringar såsom vissa hedgefonder och råvaror som tidigare i viss mån uppvisade korrelerad avkastning numera också korrelerar med börsen under perioder av extrem marknadsstress. Det blev inte minst uppmärksammat under kraschen 2008 då korrelationen mellan de flesta tillgångsklasserna gick mot ett.

I efterdyningen av 2008 kraschen har både akademiker och investerare särskilt lyft fram hedgefondstrategin CTA eller Managed Futures som en hedge mot börsnedgångar. Ny forskning av undertecknad samt av Jarkko Peltomäki vid Stockholm Business School, visar att vissa typer av CTAs fungerar som en hedge mot börsnedgångar medan andra typer av CTAs inte gör det.

När vi definierar risk chocker som ökningar i den implicita volatiliteten, d.v.s. VIX indexet, hittar vi empiriskt stöd för att kortsiktiga CTA strategifonder i genomsnitt svarar betydligt bättre på risk chocker än långsiktiga CTA strategifonder som inte uppvisar någon särskild reaktion vid risk chocker. De långsiktiga CTA strategierna är typisk kallade trendföljare och följer längre trender där innehaven ofta hålls under flera månader, medan de kortsiktiga strategierna handlar från intradag upp till en vecka i vissa fall. Det är alltså rimligt i.o.m. den snabba handeln att de korsiktiga CTA strategifonderna skulle kunna svara snabbare och bättre mot risk chocker än trendföljare och därmed utgöra bättre hedge mot börsnedgångar. De långsiktiga CTA fonderna är för den delen inte dåliga utan uppvisar en högre avkastning i snitt än kortsiktiga CTA fonderna, men uppvisar alltså inget direkt skydd mot risk chocker i vår studie.

Resultaten är intressanta. För en investerare av diversifierade portföljer bör CTA:s alltså ses som två olika tillgångsslag där kortsiktiga CTA strategifonderskall användas som en börshedge medan långsiktiga CTA strategifonder som alfa-generare.

Kortsikta CTA fonder är exempelvis nedanstående:

Forskningsstudien denna artikel refererar till heter ”Beyond Trends: The Reconcilability of Short-Term CTA Strategies with Risk Shocks” och är accepterad för publicering i Journal of Alternative Investements och kan där läsas i sin helhet inom kort.

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Christian Lundström
Christian Lundströmhttp://www.ChristianLundstrom.com.
Idag forskar Christian vid Umeå Universitet, institutionen för Nationalekonomi, samt konsulterar förvaltare inom hedgefonder sedan 2011. Tidigare, mellan 2007-2011 arbetade Christian som CIO och Fund Manager för Independent Investment Group (IIG) AB/AG, där Christian framgångsrikt förvaltade Global Equity fonder, Multi-Asset fonder, blandfonder samt Hedge fond-i-fond baserat på systematiska makroekonomiska modeller utvecklade av honom själv. Totalt 2 miljarder SEK i kapital under förvaltning. För mer information om Christian, och hans forskning, se www.ChristianLundstrom.com.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -