Skydda dig mot börsnedgångar med rätt CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – Det är naturligt för investerare av diversifierade portföljer att söka sig mot alternativa investeringar för okorrelerad avkastning, speciellt när börsen går dåligt. Ett problem i dagens integrerade kapitalmarknader är att alternativa investeringar såsom vissa hedgefonder och råvaror som tidigare i viss mån uppvisade korrelerad avkastning numera också korrelerar med börsen under perioder av extrem marknadsstress. Det blev inte minst uppmärksammat under kraschen 2008 då korrelationen mellan de flesta tillgångsklasserna gick mot ett.

I efterdyningen av 2008 kraschen har både akademiker och investerare särskilt lyft fram hedgefondstrategin CTA eller Managed Futures som en hedge mot börsnedgångar. Ny forskning av undertecknad samt av Jarkko Peltomäki vid Stockholm Business School, visar att vissa typer av CTAs fungerar som en hedge mot börsnedgångar medan andra typer av CTAs inte gör det.

När vi definierar risk chocker som ökningar i den implicita volatiliteten, d.v.s. VIX indexet, hittar vi empiriskt stöd för att kortsiktiga CTA strategifonder i genomsnitt svarar betydligt bättre på risk chocker än långsiktiga CTA strategifonder som inte uppvisar någon särskild reaktion vid risk chocker. De långsiktiga CTA strategierna är typisk kallade trendföljare och följer längre trender där innehaven ofta hålls under flera månader, medan de kortsiktiga strategierna handlar från intradag upp till en vecka i vissa fall. Det är alltså rimligt i.o.m. den snabba handeln att de korsiktiga CTA strategifonderna skulle kunna svara snabbare och bättre mot risk chocker än trendföljare och därmed utgöra bättre hedge mot börsnedgångar. De långsiktiga CTA fonderna är för den delen inte dåliga utan uppvisar en högre avkastning i snitt än kortsiktiga CTA fonderna, men uppvisar alltså inget direkt skydd mot risk chocker i vår studie.

Resultaten är intressanta. För en investerare av diversifierade portföljer bör CTA:s alltså ses som två olika tillgångsslag där kortsiktiga CTA strategifonderskall användas som en börshedge medan långsiktiga CTA strategifonder som alfa-generare.

Kortsikta CTA fonder är exempelvis nedanstående:

Forskningsstudien denna artikel refererar till heter ”Beyond Trends: The Reconcilability of Short-Term CTA Strategies with Risk Shocks” och är accepterad för publicering i Journal of Alternative Investements och kan där läsas i sin helhet inom kort.

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Share.

About Author

Idag forskar Christian vid Umeå Universitet, institutionen för Nationalekonomi, samt konsulterar förvaltare inom hedgefonder sedan 2011. Tidigare, mellan 2007-2011 arbetade Christian som CIO och Fund Manager för Independent Investment Group (IIG) AB/AG, där Christian framgångsrikt förvaltade Global Equity fonder, Multi-Asset fonder, blandfonder samt Hedge fond-i-fond baserat på systematiska makroekonomiska modeller utvecklade av honom själv. Totalt 2 miljarder SEK i kapital under förvaltning. För mer information om Christian, och hans forskning, se www.ChristianLundstrom.com.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.