Nordkinn tror på amerikansk räntehöjning i september

Stockholm (HedgeNordic) – Den svensk/norska makrohedgefondförvaltaren Nordkinn Asset Management anser att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (FED), kommer börja höja räntor under hösten och med största sannolikhet redan i september. Detta enligt ett marknadsbrev som förvaltaren publicerat på sin LinkedIn sida.

Nordkinn skriver i utskicket att kommunikationen från FEDs representanter med Yellen och Bullard i spetsen ger stöd åt vyn om en snar räntehöjning. Man pekar dock på att det alltid råder viss osäkerhet om timingen och att oförutsedda händelser vad gäller ekonomisk utveckling eller utvecklingen på de finansiella marknaderna kan få den amerikanska centralbanken att agera senare.

Nordkinn pekar på att utvecklingen i omvärlden med oron i Grekland och Kina har framställts som de största hoten mot en fortsatt amerikansk tillväxt. Oron i Grekland verkar vara över för nu men signaler om svagare tillväxt i Kina med tillhörande volatila aktiemarknader är ett verkligt orosmoln enligt Nordkinn.

En annan faktor som ger ökad osäkerhet om när den första räntehöjningen kommer ske är enligt Nordkinn det kraftiga fall i råvarupriser som skett på senare tid. Förvaltaren konstaterar att råvaruindex föll till den lägsta nivån på flera år under juli. Ett resultat av detta blir att amerikanska konsumenter sannolikt kommer gynnas av fallande energipriser men att det å andra sidan gör det svårare för FED att nå sitt inflationsmål om 2 procent. Dessutom har tillväxten i löner varit dämpad enligt Nordkinn.

Bild: (c) Sebastian Drolshagen – aboutpixel.de

Share.

About Author

Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.