DNB Prisma överlåts till Indecap

Stockholm (HedgeNordic) – DNB Asset Management och Indecap Fonder AB har till Finansinspektionen lämnat in en ansökan om fondöverlåtelse av fonden DNB Prisma enligt ett pressmeddelande. Överlåtelsen innebär att Indecap övertar förvaltningsansvaret och skötseln av fonden så snart tillståndet är godkänt.

I en kommentar säger Lars Lövgren, VD för DNB Asset Management i Sverige:

– Vi anser att fonder av hedgefonder är ett utmärkt sätt för en investerare att få en bred exponering till hedgefonder. Indecap är en av de ledande aktörerna i Sverige för förvaltning av denna typ av fond. Vi är därför förvissade om att investerarna i DNB Prisma även fortsatt får en mycket professionell förvaltning av sina medel, vilket har varit vägledande för oss i denna process

Mats Lagerqvist, VD på Indecap menar att övertagandet av Prisma stärker Indecaps position på marknaden och ökar bolagets inköpskraft för hedgefonder:

– Genom övertagandet av Prisma ökar vi vår storlek och vi kan satsa mer resurser på förvaltning och analys av hedgefonder, något som gagnar både Prismas och våra Guidefonders kunder, säger Mats Lagerqvist.

Bild: (c) Pressmaster – shutterstock.com

Share.

About Author

Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.