Aktivt förvaltade fonder i USA fortsätter se utflöden

Göteborg (FinWire) – I juni såg internationella aktiefonder i USA ett inflöde på 22,4 miljarder dollar, det högsta inflödet av samtliga Morningstars kategorier, framgår det av en färsk rapport. Av summan gick 16,6 miljarder dollar mot passivt förvaltade fonder, och 5,8 miljarder dollar till aktivt förvaltade.

Aktivt förvaltade fonder riktade mot amerikanska aktier fortsatte däremot att se ett utflöde som under juni uppgick till 14,5 miljarder dollar. Samtidigt uppgick inflödet i de passivt förvaltade motsvarigheterna till 6,4 miljarder dollar.

Trenden med ett skifte mot passivt förvaltade fonder uppgår under det senaste året till ett utflöde om 156 miljarder dollar ur aktiva med ett inflöde om 162 miljarder dollar i passiva fonder.

Bild: (c) shutterstock—Skovoroda.com

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.