Brummer & Parters blir delägare i Eastfort Asset Management

Edmund Ng, tidigare chef för direktinvesteringar på Hongkongs centralbank (Hong Kong Monetary Authority – HKMA), har etablerar Eastfort Asset Management Plc (Eastfort AM) i Hongkong. Brummer & Parters har förvärvat aktier i bolaget. Eastfort AM kommer huvudsakligen att investera i värdepapper på den kinesiska räntemarknaden.

Eastfort AM ger investerare en unik möjlighet att skaffa exponering mot den lokala kinesiska obligationsmarknaden via en fondförvaltare med en förvaltningsansvarig som var en av de första utländska investerarna som direktinvesterade på den kinesiska obligationsmarknaden när den öppnade år 2011. Eastfort AM kommer att introducera flera olika investeringsstrategier som fokuserar på räntemarknaden i Kina. En betastrategi kommer huvudsakligen att investera i räntebärande värdepapper med låg risk, medan den absolutavkastande strategin arbetar med en aktiv riskhantering vad gäller kredit, löptid och valutaexponering. Dessutom kommer den absolutavkastande strategin att investera i utvalda segment på kreditmarknaden där priserna är rimliga på grund av den nuvarande cykeln av kreditdifferentieringen.

Edmund Ng (CIO) var sedan 2007 chef på avdelningen för direktinvesteringar på Reserves Management Department (RMD) på Hongkongs centralbank HKMA. Avdelningen ansvarade för en portfölj som förvaltade 250 miljarder dollar i vilken krediter, placerade i både utvecklade västländer och tillväxtländer samt RMB-obligationer ingick. Dessförinnan arbetade han under 20 år på JP Morgan där han var ansvarig för räntebärande värdepapper och derivatprodukter i Asien utom Japan. Dessutom kommer Tan Yong Sheng att börja arbeta som VD för Eastfort AM och fokusera på att bygga upp verksamheten, anskaffa kapital och arbeta med investerarrelationer.

Tan Yong Sheng var närmast Managing Director och ansvarig för lösningar för institutionella investerare i Asien utom Japan på Barclays Bank, där han tillhandahöll helhetslösningar för stora institutionella kunder inklusive offentliga institutioner. De bägge grundarna Edmund Ng och Tan Yong Sheng kommer att vara delägare i Eastfort AM och tillsammans har de 50 års erfarenhet av kapitalmarknaderna i Asien.

Bild: (c) Karramba-Production—shutterstock.com

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.