Rhenman & Partners vinner pris vid Nordic Hedge Awards för bästa avkastning

Stockholm (HedgeNordic) –  Alternativa investeringar handlar mycket om att skapa absolut avkastning snarare än att prestera bättre än ett jämförelseindex. För Nordic Hedge Award är det viktigt att kunna jämföra fonder, förvaltningsbolag och förvaltare på ett rättvist, transparent och allmänt accepterat tillvägagångssätt. Detta anser vi oss ha uppnått genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa utvärderingskriterier. Tillvägagångssättet kan dock medföra att en enskild isolerad faktor, som absolut avkastning, inte är tillräcklig för att en förvaltare ska utses till bästa nordiska hedgefond i sin kategori.

Inför Nordic Hedge Award 2013 infördes en ny kategori ”HedgeNordic Performance Award” för att framhålla den förvaltare som hade den starkaste absoluta avkastningen under året, oberoende av andra kriterier. Vinnaren blir helt enkelt den fond som efter avgifter levererat den bästa absolutavkastningen till sina investerare. Dock måste fonden fortfarande leva upp till de kriterier som gäller för att inkluderas i Nordic Hedge Index (NHX).

HedgeNordic Performance Award 2014 går till den fond som även lyckades vinna ”Best Nordic Equity Hedge Fund” – Rhenman Healthcare Equity L/S. Fonden förvaltas av stockholmsbaserade Rhenman & Partners. Under 2014 avkastade fonden 42,8 procent, att jämföra med avkastningen för NHX som slutade på 4,1 procent. Avkastningen för sub-indexet NHX Equities avkastade 3,6 procent.

Sedan starten av Nordic Hedge Award 2012 har Rhenman & Partners vunnit kategorin ”Best Nordic Equity Hedge Fund” varje år. Fonden fick även ett tredjepris i kategorin ”Best Nordic Hedge Fund” 2014, detta pris går till den bästa fonden sett över alla kategorier.

Rhenman Healthcare Equity L/S är en global aktiefond som tar långa och korta positioner med exklusivt fokus på healthcare-sektorn. Fonden diversifierar sin exponering genom att ta positioner i bolag av olika storlek samt sprida positioner över olika sub-sektorer och geografiska marknader, detta för att reducera volatiliteten. Rhenman & Partners annonserade nyligen att man kommer göra en så kallade ”soft close” av fonden, d.v.s. inte tillåta nya investerare, när fondens förvaltade kapital nått 500 miljoner euro. Detta kommer sannolikt nås under de närmaste månaderna.

Bild: (C) Niklas Akesson for HedgeNordic

Share.

About Author

Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.