- Advertisement -
- Advertisement -

Oljefonden gav en avkastning på 7,6 procent 2014

- Advertisement -

Göteborg (FinWire) -Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, uppnådde en avkastning på 7,6 procent, motsvarande 544 miljarder norska kronor 2014. Det framgår av fondens årsrapport som publicerades på fredagen.

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 7,9 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 6,9 procent och fastighetsinvesteringarna avkastade 10,4 procent.

Investeringarna är fördelade på 61,3 procent i aktier, 36,5 procent i räntebärande värdepapper och 2,2 procent i fastigheter.

Avkastningen på aktie- och ränteinvesteringarna var 0,8 procentenheter lägre än de referensindex som fonden jämför sig mot.

Oljefondens marknadsvärde steg till 6.431 miljarder norska kronor vid utgången av 2014, jämfört med 5.038 miljarder ett år tidigare.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.

Oljefondens marknadsvärde har fortsatt öka under inledningen av 2015 och ligger i skrivande stund precis under 7.000 miljarder norska kronor. Aktieportföljen är gigantiskt stor med investeringar i 8.000 bolag i 82 länder. Oljefonden äger också 1,3 procent av samtliga aktier i hela världen.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

FinWire
FinWirehttp://www.finwire.se
Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -