Oljefonden gav en avkastning på 7,6 procent 2014

Göteborg (FinWire) -Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, uppnådde en avkastning på 7,6 procent, motsvarande 544 miljarder norska kronor 2014. Det framgår av fondens årsrapport som publicerades på fredagen.

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 7,9 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 6,9 procent och fastighetsinvesteringarna avkastade 10,4 procent.

Investeringarna är fördelade på 61,3 procent i aktier, 36,5 procent i räntebärande värdepapper och 2,2 procent i fastigheter.

Avkastningen på aktie- och ränteinvesteringarna var 0,8 procentenheter lägre än de referensindex som fonden jämför sig mot.

Oljefondens marknadsvärde steg till 6.431 miljarder norska kronor vid utgången av 2014, jämfört med 5.038 miljarder ett år tidigare.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.

Oljefondens marknadsvärde har fortsatt öka under inledningen av 2015 och ligger i skrivande stund precis under 7.000 miljarder norska kronor. Aktieportföljen är gigantiskt stor med investeringar i 8.000 bolag i 82 länder. Oljefonden äger också 1,3 procent av samtliga aktier i hela världen.

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.