Thyra Hedge om utsikterna för teknologiaktier

Stockholm (HedgeNordic) – 2014 var ett tufft år, även om vi inte såg några extrema rörelser i de bredare aktieindexen så var rörelserna kraftiga i individuella aktier. Särskilt på nedsidan där vissa innehav kunde falla med 40-50% på en vecka utan att några större nyheter presenterats. 2014 var också ett år där avkastningen divergerade kraftigt mellan “old tech” och “new tech” vilket innebar att när “old tech” visade stark avkastning så presterade “new tech” mindre bra och tvärtom. Detta samband bröts dock under senare delen av 2014 då sämre presterande företag underkastade, oavsett om de var new eller old tech. Den underliggande positiva trenden för bolag inom nyare teknologier som molntjänster för mjukvara var fortsatt stark. Vi började också se, enligt vår bedömning, risker för bubbelvärderingar för olistade teknologiföretag som fick väldigt höga värderingar i finansieringsrundor.

2015

Vi började 2014 med att vara överviktade bolag exponerade mot utrullningen av 4G, bolag som erbjuder lösningar för företagssäkerhet samt bolag inom mjukvara som hjälper företag att förbättra sin interna och externa exekvering samtidigt som deras utgiftsnivåer sjunker. Vi investerade slutligen i företag som hjälper bolag att bättre utnyttja sin interna data. Givet vad vi har sett under den senare delen av 2014 tror vi att dessa investeringstrender fortsätter under 2015, Sony Entertainments problem med hackerattacker är den senaste nyheten som understryker trenden.

Vi förväntar oss att makromiljön kommer vara fortsatt besvärlig där det finns åtskilliga faktorer som kan påverka marknaderna signifikant. Problemen i den ryska ekonomin och turbulensen i Ukraina samt Grekland där val hålls i januari, ISIS framfart i mellanöstern och svagare tillväxt i Kina är några exempel.

Inge Heydorn, förvaltare Sentat Thyra Helge, Hedgefond med fokus på globala teknologiföretag

 

Bild: (c) Guy-Erwood—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.