- Advertisement -
- Advertisement -

Thyra Hedge om utsikterna för teknologiaktier

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – 2014 var ett tufft år, även om vi inte såg några extrema rörelser i de bredare aktieindexen så var rörelserna kraftiga i individuella aktier. Särskilt på nedsidan där vissa innehav kunde falla med 40-50% på en vecka utan att några större nyheter presenterats. 2014 var också ett år där avkastningen divergerade kraftigt mellan “old tech” och “new tech” vilket innebar att när “old tech” visade stark avkastning så presterade “new tech” mindre bra och tvärtom. Detta samband bröts dock under senare delen av 2014 då sämre presterande företag underkastade, oavsett om de var new eller old tech. Den underliggande positiva trenden för bolag inom nyare teknologier som molntjänster för mjukvara var fortsatt stark. Vi började också se, enligt vår bedömning, risker för bubbelvärderingar för olistade teknologiföretag som fick väldigt höga värderingar i finansieringsrundor.

2015

Vi började 2014 med att vara överviktade bolag exponerade mot utrullningen av 4G, bolag som erbjuder lösningar för företagssäkerhet samt bolag inom mjukvara som hjälper företag att förbättra sin interna och externa exekvering samtidigt som deras utgiftsnivåer sjunker. Vi investerade slutligen i företag som hjälper bolag att bättre utnyttja sin interna data. Givet vad vi har sett under den senare delen av 2014 tror vi att dessa investeringstrender fortsätter under 2015, Sony Entertainments problem med hackerattacker är den senaste nyheten som understryker trenden.

Vi förväntar oss att makromiljön kommer vara fortsatt besvärlig där det finns åtskilliga faktorer som kan påverka marknaderna signifikant. Problemen i den ryska ekonomin och turbulensen i Ukraina samt Grekland där val hålls i januari, ISIS framfart i mellanöstern och svagare tillväxt i Kina är några exempel.

Inge Heydorn, förvaltare Sentat Thyra Helge, Hedgefond med fokus på globala teknologiföretag

 

Bild: (c) Guy-Erwood—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -