- Advertisement -
- Advertisement -

En mer utmanande räntemiljö

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Vem kunde gissa att de rekordlåga räntorna som vi såg för ett år sedan inte skulle bli något rekord? Istället fortsatte räntorna lägre, lägre och sen ännu lite lägre till att i princip sluta på årslägsta i slutet av 2014. Det innebär att vi går in i 2015 med en svensk 5-års ränta (svensk statsobligation) med en förväntad årsavkastning på 0,1 procent!!

Med dagens extrema marknadsräntor har de flesta traditionella räntesparformer spelat ut sin roll och det har i princip blivit omöjligt att generera avkastning i räntefonder utan att ta risk. De traditionella räntefonderna ger numera knappt någon direktavkastning alls, efter skatt och avgifter, och kan mycket väl utvecklas negativt om vi får stigande marknadsräntor.

Ska man söka högre direktavkastning framstår företagsobligationer som det bästa alternativet trots att det medför en högre kreditrisk. Till skillnad från aktier är företagsobligationer mer knutna till bolagens balansräkningar och kassaflöden än de framtida vinstmarginalerna. Med negativa överraskningar på vinstmarginalerna, som låg tillväxt medför, blir bolagen mer försiktiga och fokuserar mer på sina balansräkningar och kassaflöden. Denna miljö brukar vara gynnsam för företagsobligationer och resultera i en god avkastning.

I Norden är företagsobligationsmarknaden tudelad. Å ena sidan ser vi en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer med bättre kreditkvalitet (Investment Grade) vilket innebär att dessa bolag kan sälja obligationer på mycket gynnsamma nivåer. Å andra sidan har bolag med lite sämre kreditkvalitet det betydligt svårare. Det negativa sentimentet berör framförallt den norska olje- och oljeservicesektorn men spiller även över en del på andra sektorer när kreditspreadar går isär (kurser går ned) och när fonder får utflöden. När likviditeten i andrahandmarknaden är begränsad medför det att mindre flöden kan få en oproportionerligt stor prispåverkan vilket inte alltid speglar den fundamentala utvecklingen för det enskilda bolaget. Allt annat lika är det köpläge när kurser faller, om de enkom faller för på grund av utflöden (och inte pga stigande kreditrisk). Eftersom underliggande instrument är ett lån som löper med en kupongränta och med en viss bestämd löptid tror vi att den volatilitet och prisjusteringen som nu sker i många fall kan innebära en möjlighet för placerare med längre placeringshorisont än 2 år.

När det gäller företagsobligationer med hög kreditvärdighet, Investment Grade, så tror vi på en positiv avkastning något under nivåerna från 2014. För Catella Avkastningsfond, som huvudsakligen placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så är vår bästa gissning att en avkastning på 1,5-2 procent under 2015 är möjlig under nuvarande marknadsförutsättningar.

För Catella Nordic Corporate Bond Fund Flex, som kan investera upp till 60 procent av fondförmögenheten i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, så tror vi att en avkastning mellan 4-6 procent är rimligt. Det är i linje med vad fonden genererat i genomsnitt sedan fondens start.

Nystartade Catella Credit Opportunity som har det bredaste placeringsmandatet, utan begränsningar mot företagsobligationer med låg kreditvärdighet, har i dag en målavkastning på 6-8 procent under rådande marknadsförutsättningar.

Dessa estimat bygger på den löpande avkastning som respektive fond genererar idag. Utfallet kan sedan bli bättre eller sämre beroende hur marknadsräntor utvecklas och hur riskaptiten utvecklas på företagsobligationsmarknaden.

Positiva respektive negativa faktorer som kan påverka företagsobligationsmarknaden under 2015

+ Extremt låga marknadsräntor
+ Ett lugnt och försiktigt positivt konjunkturförlopp
+ Stigande oljepriser (postivt för Norsk oljeindustri)
+ Fortsatt expansiv penningpolitik från ECB som kan innebära köp av företagsobligationer

– Ett väsentligt sämre konjunkturellt förlopp
– Stora utflöden från fonder
– Betalningsinställelse eller rekonstruktion i ett namn som kan öka riskpremien för hela marknaden för företagsobligationer.

Magnus Nilsson – Förvaltare, Catella Fonder

 

Bild: (c) L-oconnelll—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...