- Advertisement -
- Advertisement -

Att prognostisera är svårt – speciellt när det handlar om framtiden

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Att förutspå framtiden är allt annat än enkelt. Alla vill veta hur framtiden kommer att te sig, men få lyckas förutspå utvecklingen och skapa överavkastning.

Vad beror då detta fenomen på? I grund och botten har det att göra med det ekonomiska systemets komplexitet. Varje enskild människa fattar olika typer av konsumtions- och investeringsbeslut. Dessutom fattar företag och myndigheter olika typer av inköps-, försäljnings- och investeringsbeslut. Sist men inte minst, deltar regeringar och centralbanker med finanspolitiska-, penningpolitiska och valutapolitiska beslut som får stora återverkningar i den globala ekonomin.

Men för att prognostisera marknadens kursrörelser måste man inte enbart förutse det globala ekonomiska informationsflödet, utan även prognostisera hur de övriga investerarna kommer att reagera på dessa nyheter. För att kunna förutspå hur övriga investerare kommer att reagera, så måste man även prognostisera de övriga investerarnas förväntningar (prognoser). Att sia om den framtida marknadsutvecklingen är med andra ord ingen trivial uppgift.

Men eftersom människor är lata, överkonfidenta och nöjer sig med att tro och hoppas istället för att göra riktiga undersökningar, så prognostiserar de framtiden genom att extrapolera historisk avkastning. Den metoden används inte bara hos lekmän, utan även i akademiska kretsar och bland professionella förvaltare. Ibland funkar det bättre, ibland sämre.

Akademiker gillar att använda 100-150 års historiska genomsnittsavkastningar som prognos för framtida avkastningar, oavsett om prognosen gäller för 1-, 10- eller 100 år. Deras återkommande rekommendation är buy-and-hold. Privatpersoner å andra sidan är otåliga och brukar istället följa sina känslor och/eller fondsäljares råd när de fattar sina investeringsbeslut. Studier[1] visar att lekmän i genomsnitt brukar tappa 2-6 procentenheter i avkastning per år när de fattar sina köp- och säljbeslut, eftersom de väntar alltför länge innan de köper det som gått bra och dröjer med att sälja det som gått dåligt.

Trendföljande fonder, såsom SEB Asset Selection (+14,5% i år fram till 28 november) och SEB Asset Selection Opportunistic (+28% samma period), brukar också köpa det som verkar gå upp och sälja det som verkar gå ned, men fonderna är snabbare och mer systematiska än vanliga investerare, eftersom besluten fattas av en känslolös och optimerad datormodell som körs på daglig basis. Dessutom kan fonderna inte bara dra nytta av uppåtgående marknadsutveckling utan har även möjlighet att tjäna pengar vid ihållande marknadsnedgångar genom att ta så kallade kortpositioner.

Trendföljande fonder är dock inte bara attraktiva utifrån ett avkastningsperspektiv, utan också för det mervärde som de skapar för kunden genom att diversifiera kundens fondportfölj så att den genomsnittliga volatiliteten sjunker och så att nedgångar i kundportföljen hålls begränsade.

Avslutningsvis, vad tror då vår trendföljande modell om marknadsutvecklingen de närmaste 1-3 månaderna? Modellen förutspår en viss uppgång för både aktier, obligationer (sjunkande räntenivå) och den amerikanska dollarn. Men till detta måste sägas att prognoserna och positionerna uppdateras dagligen och att våra fonders positionering kan se helt annorlunda när denna artikel läses. Till syvende och sist handlar framgångsrik förvaltning om förmågan att prognostisera framtiden och att anpassa sina positioner – dagligen.

Hans-Olov Bornemann

Chef för SEBs Global Quant Team och ansvarig portföljförvaltare för SEB Asset Selection fonderna    

[1] ”Do UK retail investors buy at the top and sell at the bottom?” by Andrew Clare & Nick Motson, September 2010, Cass Business School.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -