- Advertisement -
- Advertisement -

Att prognostisera är svårt – speciellt när det handlar om framtiden

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Att förutspå framtiden är allt annat än enkelt. Alla vill veta hur framtiden kommer att te sig, men få lyckas förutspå utvecklingen och skapa överavkastning.

Vad beror då detta fenomen på? I grund och botten har det att göra med det ekonomiska systemets komplexitet. Varje enskild människa fattar olika typer av konsumtions- och investeringsbeslut. Dessutom fattar företag och myndigheter olika typer av inköps-, försäljnings- och investeringsbeslut. Sist men inte minst, deltar regeringar och centralbanker med finanspolitiska-, penningpolitiska och valutapolitiska beslut som får stora återverkningar i den globala ekonomin.

Men för att prognostisera marknadens kursrörelser måste man inte enbart förutse det globala ekonomiska informationsflödet, utan även prognostisera hur de övriga investerarna kommer att reagera på dessa nyheter. För att kunna förutspå hur övriga investerare kommer att reagera, så måste man även prognostisera de övriga investerarnas förväntningar (prognoser). Att sia om den framtida marknadsutvecklingen är med andra ord ingen trivial uppgift.

Men eftersom människor är lata, överkonfidenta och nöjer sig med att tro och hoppas istället för att göra riktiga undersökningar, så prognostiserar de framtiden genom att extrapolera historisk avkastning. Den metoden används inte bara hos lekmän, utan även i akademiska kretsar och bland professionella förvaltare. Ibland funkar det bättre, ibland sämre.

Akademiker gillar att använda 100-150 års historiska genomsnittsavkastningar som prognos för framtida avkastningar, oavsett om prognosen gäller för 1-, 10- eller 100 år. Deras återkommande rekommendation är buy-and-hold. Privatpersoner å andra sidan är otåliga och brukar istället följa sina känslor och/eller fondsäljares råd när de fattar sina investeringsbeslut. Studier[1] visar att lekmän i genomsnitt brukar tappa 2-6 procentenheter i avkastning per år när de fattar sina köp- och säljbeslut, eftersom de väntar alltför länge innan de köper det som gått bra och dröjer med att sälja det som gått dåligt.

Trendföljande fonder, såsom SEB Asset Selection (+14,5% i år fram till 28 november) och SEB Asset Selection Opportunistic (+28% samma period), brukar också köpa det som verkar gå upp och sälja det som verkar gå ned, men fonderna är snabbare och mer systematiska än vanliga investerare, eftersom besluten fattas av en känslolös och optimerad datormodell som körs på daglig basis. Dessutom kan fonderna inte bara dra nytta av uppåtgående marknadsutveckling utan har även möjlighet att tjäna pengar vid ihållande marknadsnedgångar genom att ta så kallade kortpositioner.

Trendföljande fonder är dock inte bara attraktiva utifrån ett avkastningsperspektiv, utan också för det mervärde som de skapar för kunden genom att diversifiera kundens fondportfölj så att den genomsnittliga volatiliteten sjunker och så att nedgångar i kundportföljen hålls begränsade.

Avslutningsvis, vad tror då vår trendföljande modell om marknadsutvecklingen de närmaste 1-3 månaderna? Modellen förutspår en viss uppgång för både aktier, obligationer (sjunkande räntenivå) och den amerikanska dollarn. Men till detta måste sägas att prognoserna och positionerna uppdateras dagligen och att våra fonders positionering kan se helt annorlunda när denna artikel läses. Till syvende och sist handlar framgångsrik förvaltning om förmågan att prognostisera framtiden och att anpassa sina positioner – dagligen.

Hans-Olov Bornemann

Chef för SEBs Global Quant Team och ansvarig portföljförvaltare för SEB Asset Selection fonderna    

[1] ”Do UK retail investors buy at the top and sell at the bottom?” by Andrew Clare & Nick Motson, September 2010, Cass Business School.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...