- Advertisement -
- Advertisement -

Oktober – En månad att glömma trots positivt slut

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Enligt Lyxors senaste “weekly brief” rapport, vilken sammanfattar avkastningen för de hedgefondstrategier som finns representerade på dess managed account plattform, visade oktober månad en negativ avkastning på -2,7%, detta trots en uppgång på 0,3% under månadens sista vecka.

Händelsestyrda eller “event driven” strategier hade den svagaste avkastningen på månaden (-5,6%) medan kortsiktiga CTA-strategier presterade bäst (+2,0%). Sedan årsskiftet är marknadsneutrala L/S equity strategier den starkast presterande strategigruppen (+5,9) följt av långsiktiga CTAs (+5,3%).

Enligt Lyxor står förklaringen till den svaga utvecklingen för event driven strategier att finna i en rad händelser som skedde under oktober; kraftiga fall för aktiekurserna i Fannie Mae och Freddie Mac efter ett juridiskt domslut kombinerat med en avbruten affär mellan Shire PLC och Abbvie ledde till förluster för många förvaltare som hade placerat sig för att affären skulle genomföras. Ett sjunkande oljepris bidrog också till förluster för positioner i energisektorn.

CTAs kunde extrahera alfa under månaden tack vare positiva bidrag från valutor, energi och ädelmetaller, negativa resultatbidrag kom från räntesektorn.

Global Macro strategier hade en besvärlig månad med en nedgång på 2,2%, dock skedde en återhämtning under den senare halvan av oktober då aktiemarknaden studsade tillbaka från kraftiga nedgångar under månadens första hälft. Makro-förvaltarnas netto-långa positionering i energi ledde till förluster under perioden.

Bild: (c) wongwean—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -