- Advertisement -
- Advertisement -

Kollapsande oljepriser

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Sommarens prisfall på olja har under hösten intensifierats och priserna på olja och oljeprodukter har fallit rejält senaste månaden. Med flera mått har de nått de lägsta nivåerna sedan 2010. I diagrammet finns priset på brentolja och dess terminsstruktur sedan 2000. Nedgången har accelererat den senaste tiden och har saknat större rekyler vilket gjort råoljeterminerna extremt översålda tekniskt sett. Dock är det ingen garanti för en snar rekyl eller att nedgången inte kan fortsätta efter en eventuell rekyl. Vi noterar också att terminsstrukturen på brent gått än mer in i contango.

Många kommentarer och analyser av prisnedgången har kretsat kring OPEC och vad de kan tänkas göra. Historiskt sett har OPEC upprätthållit ett artificiellt högt pris genom att begränsa sin egen produktion. Om Mellanösterns oljereserver funnits i Texas hade oljepriset knappast varit över $100 per fat de senaste åren. På senare tid har Saudiarabien och andra OPEC-medlemmar sänkt sina relativpriser (det vill säga minskat sin premie eller ökat sin rabatt gentemot ett benchmarkpris). Vissa tolkar det som ett stundande priskrig för att försvara sina markandandelar inom OPEC och mot andra producenter. En annan tolkning är att det är resultatet av att handelsmönstren ändras och att det är en anpassning till de asiatiska raffinaderiernas behov.

Brent

Som vi noterade tidigare står produktionsökningen i USA för en stor del av förändringen på utbudssidan de senaste åren. Ett priskrig från OPEC skulle låta dessa producenter snarare än OPEC att fungera som marginalprissättare och bidra till produktionsminskningen. Estimaten på break-even-priser varierar stort och dessutom förändras de ganska mycket över tiden eftersom shale-oil är en ung industri. Vidare kan priserna behöva falla långt under balansnivån och stanna där en period för att produktionsneddragningar ska äga rum.

Om vi ser på substituten är olja fortfarande dyr på de flesta ställen jämfört med kol, naturgas, elektricitet och biobränslen. Till och med majsbaserad etanol har varit konkurrenskraftigt relativt bensin trots de borttagna subventionerna fram till alldeles nyligen. Även priserna på kol har fallit och i vissa fall närmar de sig bottennivåerna från finanskrisen. Elpriserna justeras nedåt. I går noterade tysk baseload-el för 2016 nytt kontraktlägsta. Som golv för priserna ligger många av alternativen långt borta och lär knappast ge något stöd för oljepriserna. Möjligen kan substitutionen mot biodrivmedel avta. Sammanfattningsvis lär anpassningen dock främst behöva ske på utbudssidan.

Även om oljemarknaden kan upplevas som panikartad i sin pågående nedgång bör man komma ihåg att oljeterminer fortfarande kan fungera som en politisk hedge i en investeringsportfölj. Situationen i Mellanöstern kan snabbt förändras och man ska inte glömma att prisrörelserna uppåt kan vara ännu mer dramatiska.

Bild (c) Calin-Tatu—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken, dels som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljkonstruktion. Anders erhöll sin doktorsexamen i optimeringslära och systemteori vid matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -