Deutsche Bank: Likvida alternativa väntas öka kraftigt

London (HedgeNordic.com) – Likvida alternative investeringar är det segment inom marknaden för fondförvaltning som växer snabbast, och nya inflöden på $49 miljarder väntas inom de kommande 12 månaderna. Under de senaste 12 månaderna uppgick inflödena till $34 miljarder.

Alternativa UCITS tillgångar har växt med 40% årligen sedan 2008 medan hedgefondsindustrin bara växt med 13% och den bredare europeiska UCITS-marknaden med endast 2%. Alternativa ’40 Act-fonder i USA (motsvarande UCITS i USA), har ökat med 38% per år sedan 2008 jämfört med 9% för fondindustrin generellt i landet.

Bland de tillfrågade investerarna har nu 51% investerat i dessa typer av produkter, jämfört med 28% för ett år sen. 75% av UCITS-investerarna och nästan 2/3-delar av investerare inom Alternative ’40 Act-fonder planerar att öka sin allokering till dessa typer av produkter.

Undersökningen, ’From Alternatives to Mainstream (Part Two)’, är baserad på information från 212 investerare och 86 hedgefondsförvaltare.

Efterfrågan på produkterna har fått hedgefondförvaltarna att svara med att diversifiera sin produktportfölj. Undersökningen visar att 43% av förvaltarna har dessa typer av produkter, en ökning från 27% förra året. Ytterligare 34% av de tillfrågade förvaltarna överväger att inkludera dem. En fjärdedel av förvaltarna planerar att lansera åtminstone en alternativ UCITS produkt inom det närmsta året och 29% har planer på alternativa ’40 Act fonder.

Mer än två tredjedelar av de största, etablerade förvaltarna, med mer än $5 miljarder under förvaltning, har haft dessa produkter till försäljning i över tre år och en tredjedel av dessa planerar lansering av åtminstone en ny likvid alternativ produkt inom 12 månader.

Undersökningen visar att hedgefonder tar plats på den breda marknaden i allt snabbare takt där de tillför nya produkter och driver tillväxten på kapital.

Bild: (c) isak55—shutterstock.com 

Bland investerare är det fundamentala long/short-produkter som är mest populära, som tillsammans med event driven och globala makrofonder representerar de tre mest eftersökta alternativa UCITS-strategierna de kommande 12 månaderna. Fundamentala long/short, fundamentala marknadsneutrala och event driven-produkter är de tre mest eftersökta ’40 Act-strategierna de kommande 12 månaderna.

Daniel Caplan, europachef för Global Prime Finance på Deutsche Bank, ser tillväxten på likvida alternativa produkter som en möjlighet för investerare som tidigare inte kunnat få tillgång till hedgefondsstrategier att kunna investera i dessa genom en likvid och reglerad struktur.

De tillfrågade 212 globala investerarna har mer än $804 miljarder investerade i hedgefonder och de 86 hedgefondsförvaltarna har $6 biljoner i kapital.

 

 

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.