10 anledningar att investera i CTA-fonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – Under de senaste fyra till fem åren har riskpremie-investeringar, såsom aktier och statsobligationer, haft en fenomenal avkastning. Sett över samma tidsperiod har avkastningen i CTA/Managed Futures fonder varit en besvikelse. Nu börjar dock positiva signaler synas för CTAs enligt SEBs Global Quant Team (SEB GQT).

Det finns enligt SEB GQT fem strategiska och fem taktiska anledningar att öka sin allokering till CTA-fonder just i det läget av konjunkturcykeln vi nu befinner oss i. För en redogörelse för dessa 10 anledningar och för en mer uttömmande analys finns den fullständiga rapporten att hämta här: download

 

Bild: (c) 2jenn—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.