Swedfund investerar i Ghanas banksektor

Pressmeddelande – Swedfund investerar i den ghanesiska banken Fidelity Bank, en bank med starkt fokus på små och medelstora företag, med 14 MUSD i form av ett efterställt osäkrat lån. Genom att stödja banksektorn i Ghana kommer Swedfund att bidra till privatsektorutveckling, ökad efterfrågan, nya arbetstillfällen och minskad fattigdom.

Ghanas ekonomi har haft en stark tillväxt under de senaste sex åren. Trots inbromsningen under 2013, har tillväxten haft en bred bas och en fortsatt stark BNP-tillväxt väntas framöver.

Den privata sektorn är en viktig faktor för ökad tillväxt i Ghana som leder till ökad sysselsättning och därmed självförsörjning och minskad fattigdom. Sektorn är dock beroende av att lokala banker kan erbjuda sina kunder finansiering, så att de i sin tur kan etablera och utveckla verksamheterna. Lokala småföretag står just nu inför en utmanande situation då de påverkas av devalveringen av den inhemska valutan och ökande inflation. Eftersom små och medelstora företag representerar över 90 % av alla registrerade företag i Ghana, riskerar svårigheter inom den privata sektorn att leda till hög arbetslöshet och ytterligare avmattning av den ekonomiska tillväxten, därav behovet av att stöd.

Fidelity Bank har anskaffat totalt 60 MUSD från en sammanslutning av flera europeiska utvecklingsfinansiärer (“DFI:s”) för att stödja och möjliggöra bankens fortsatta tillväxt och utveckling, där Swedfund investerar 14 MUSD.

– Som utvecklingsfinansiär har vi en viktig roll att spela i denna typ av investeringar. De ghanesiska bankerna har svårt att locka till sig långsiktig finansiering från marknaden, vilket är nödvändigt för att säkerställa sektorns fortsatta utveckling och stabilitet. Vi är glada att stödja en bank som fokuserar på små och medelstora, eftersom detta segment bidrar starkt till ekonomisk utveckling och sysselsättning, säger Fredrik Törgren, ansvarig för investeringar i finansiella institutioner på Swedfund.

Om Fidelity Bank

Fidelity Bank Ltd är en inhemsk ghanesisk universalbank med starkt fokus på små och medelstora företag. Det är den 7: e största banken i Ghana med 45 kontor över hela landet och cirka 1500 anställda. Fidelity Bank kundbas består främst av företag inom tjänste-, tillverknings- och detaljhandelsindustrin.www.fidelitybank.com.gh
Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se

 

 

Bild: (c) Juan-Fuertes—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.