Hedgefondförvaltare spår vikande avkastning

Stockholm (HedgeNordic.com) – kommer avkasta mellan 4-6% i år och därmed underprestera fjolåret, detta om man ska tro en nyligen genomförd undersökning gjord av analysföretaget . Prequin intervjuade under juni månad 150 och 100 institutionella placerare för att ta reda på vilka utsikter de har inför den andra halvan av 2014. 99% av hedgefondförvaltarna förutspådde att hedgefonder, definierat som Prequin All Hedge Fund , skulle avkasta 11% eller mindre under 2014 vilket skulle vara sämre än de 11.69% som hedgefonder avkastade under fjolåret.

53% av fondförvaltarna och 51% av hedgefondinvesterarna trodde att avkastningen för indexet skulle ligga mellan 4-6% för 2014. Per den sista juni hade Prequin All Hedge Fund avkastat 3.68%. Investerarsidan var dock mer positiva till uvecklingen än förvaltarna då 10% av investerarna trodde att industrin skulle avkasta 10% eller mer, motsvarande siffra bland fövaltarna var bara 7%.

Under december 2013 sade 73% av fondfövaltarna att man hade en positiv syn på 2014, 52% sade samma sak i juni inför det andra halvåret. Bland de utmaningar som nämndes i undersökningen återfanns “undvikande av svag avkastning” som topp tre viktigaste punkten av alla globalt. I Europa och Nordamerika nämndes reglering och kapitalanskaffning som de stora utmaningarna.

Bild: (c) larry1235—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.