Hedgefonder som leds av kvinnor presterar bättre

Stockholm (HedgeNordic.com) – Wall Street Journal publicerade nyligen en artikel på temat investeringsprodukter som väljer att enbart investera i företag som leds av kvinnor.

Barclays’ Women in Leadership Total Return Index, är ett index som består av amerikanska företag med kvinnliga VD:ar eller vars styrelse består av minst 25% kvinnor. Barclays erbjuder nu sina kunder exponering mot detta index via så kallade ETNs (Exchange Traded Notes). Bakgrunden är att studier påvisat att företag som leds av kvinnor helt enkelt presterar bättre.

Fördelarna med att investera i i kvinnligt ledda verksamheter går dock längre än så, en studie från Rothstein Kass från 2013 visar att även hedgefonder som leds av kvinnor tenderar att prestera bättre än industrin. Rapporten indikerar att mellan januari 2012 och september 2012 hade ett index bestående av 67 hedgefonder som ägdes eller leddes av kvinnor avkastat 8.95%, signifikant bättre än ett brett hedgefond index som levererat 2.69% under samma period (de 67 fonderna valdes utifrån att de rapporterat avkastning till HedgeFund.net eller Hedge Fund Research databasen). Enligt nyhetsbyrån Reuters finns idag ca. 125 hedgefonder som leds av kvinnor idag.

Meredith Jones, författaren till Rothstein Kass rapporten och många med henne menar att detta har att göra med skillnader i kvinnors riskaversion. Jones menar att resultaten inte är förvånande och noterar att kvinnors preferens för konservativt finansiellt tänkande stöds av många studier.

Bild (C) by Konstantin Gastmann—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.