Excalibur: stabilt – men räcker det..?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Macrofonden Excalibur fortsätter att ticka på med positiv avkastning – om än inte så hög. I juni månad blev uppgången +0,37% och hittills i år uppgår avkastningen till 2,04%.

Fonden, som sedan starten 2001 förvaltas av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee, är en macroinriktad fond med fokus på den europeiska och amerikanska räntemarknaden.

Avkastningen har historiskt varit god och uppvisar just nu 9 månader i rad med positiv avkastning (per 30 juni). Dock har avkastningsnivån sjunkit jämfört med toppåren och resultatet under de senaste 12 månaderna är +2,75%. Den samlade uppgången sedan start är +119,88%.

Förvaltarna startade fondbolaget den 1 januari 2006, i samband med att Pohjanen och Suurwee lyfte ut fonden ur kapitalförvaltningsfirman Lancelot och i stället startade eget. Förvaltat kapital (AuM) har vuxit på tämligen rejält och uppgår f.n. till 5.707 mSEK.

Många hedgefonder har kämpat med stökiga marknader under de senaste åren, till följd av centralbankernas aktivitet, som rubbar alla gamla modeller, och därtill extremlåga räntor med relativt stora slag i marknaderna beroende på dagsformen för FED, m.fl. centralbanker. Detta har lett till att många förvaltare valt att justera ner risknivån i sina portföljer, i perioder då framtiden framstår som svår att förutspå, vilket självfallet påverkar avkastningspotentialen. Även konkurrenten Nektar, inom Brummer-gruppen, har kämpat med en avkastning som varit lägre den senaste tiden, än det historiska förvaltningsresultatet. Förhoppningsvis hittar modellerna tillbaka till gamla tiders avkastning och investerarna visar tålamodet att vänta ut tiden till dess.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.