Altor lanserar ny Private Equity-fond – flyttar hem till Sverige

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den svenska private equity-firman Altor Equity Partners AB har på på rekordtid rest 2 miljarder EUR i nytt kapital till sin fjärde fond, Altor Fund IV. Investerare är till största delen amerikanska universitetsstiftelser, pensionsfonder, etc.. Nordiska investerare står för 20% av kapitalet, medan övriga investerare kommer från i princip samtliga världsdelar.

En viktig nyhet med den nya fonden är att den juridiska hemvisten blir Sverige, i formen av en så kallad Svensk Specialfond enligt AIFM-regelverket – d.v.s. samma form som många hedgefonder – som regleras av Finansinspektionen.

”Diskussioner om skatteplanering och myter om utländska skatteparadis är inte särskilt produktiva. Vi skulle hellre lägga vår tid och kraft på att utveckla framgångsrika företag tillsammans med starka företagsledningar och framgångsrika entreprenörer”, säger Harald Mix. ”Ökad transparens och anpassning till en reglerad miljö kommer förhoppningsvis skapa en bättre övergripande förståelse för Private Equity som en framgångsrik ägarmodell.

Fonden stängde på mindre än tre månader och efterfrågan från investerare var större än fondens tak på 2 mdr EUR. Investerare är huvudsakligen samma som i Altors tidigare fonder, där endast en utvald grupp nya investerare har bjudits in.

Den nya fonden kommer att i likhet med den föregående ha en löptid på 15 år. Den längre tidshorisonten möjliggör investeringar i företag där detta är nödvändigt. Bland Altors befintliga innehav finns några bolag som ägts i nästan 10 år, bland dem Lindorff, Navico och Dustin. De flesta investeringarna kommer göras i privata företag med intäkter på mellan 50-500 miljoner EUR, men den nya fonden har ett flexibelt mandat som möjliggör minoritetsandelar i publikt noterade bolag och krediter under omstrukturering (s.k. Distressed debt)

 

Bild: (c) Luminouslens–Dreamstime.com 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.