CAPM Hampton ett bättre sätt att utvärdera α för hedgefonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – Artikeln förklarar varför CAPM Hampton är ett lämpligare analysverktyg för att analysera alfa för långa och korta aktiefonder än den traditionella CAPM-modellen. Artikeln täcker även en teoretisk analys av den svenska långa och korta aktiefondsmarknaden.

Artikeln kan läsas i sin helhet som pdf här: CAPM Hampton

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Share.

About Author

Filip Stenberg är managing director av Stenberg Alternative Investment Ltd och rådger institutionella kunder både i Sverige och internationellt. Filip Stenberg har över tio års erfarenhet av att arbeta inom hedgefonder i London, Wien och Stockholm. Han har jobbat med tillgångs- och strategiallokering, affärsutveckling, portföjkonstruktion, riskhantering och fondselektering för fler talet stora institutioner i Sverige och Europa.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.