Brummer & Partners – mars 2014: ”Upp som en sol, ned som en…”

Stockholm (Hedgenordic.com) – Tänk, det som började så bra… 2014 inleddes med överlag starka resultat för Brummer-gruppens fonder efter två månader och investerarna kunde glädjas åt god avkastning, men när mars månad summeras kan vi konstatera att det kostade – och det på vissa håll rejält. Av nio singelstrategier var det endast två som slutade månaden på plus.

Marknaderna runt om i världen skakades om under mars, bland annat på grund av krisen i Ukraina, med ökade politiska spänningar som följd – något som påverkade börser och valutamarknad.

Archipel och Futuris, som båda visade positiva resultat under februari, fick se tillgångarna tappa i värde under mars månad. Archipel slutade på -1,21% och Futuris på -1,1%, båda ligger dock kvar på positivt resultat för helåret, +0,67% respektive +1,9%.

Även för makrofonden Canosa och kollegan Nektar blev det röda siffror för månaden. Canosa -1,4% (ack. 2014: +0,2%) samt ytterligare en månad med en marginell nedgång för Nektar på -0,1% (ack. 2014: +0,9%).

För fonden Carve slutade månaden oförändrat, medan helårssiffran kvarstår på plus (ack. 2014: +2,0%).

Det var endast kreditfonden Observatory och Zenit som inom Brummer-gruppen mäktade med att generera positiv avkastning under månaden: +1,5% respektive +0,7%. Ackumulerat har Observatory uppnått goda 3,7% medan Zenit stannar på mer modesta +0,9% för 2014.

För rysarna denna månad står vinnarna under februari: trendfonden Lynx och teknologiförvaltaren Manticore. Lynx hade en mycket stark uppgång under februari, som förbyttes i rött i mars när det stökade till sig på marknaderna och slutade på -3,0% (ack. 2014: -4,3%). Amerikanska fonden Manticore har de senaste åren skämt bort oss med fantastiska resultat i en nästan obruten svit av uppgångar, men drabbades hårt under månaden med en nedgång på -6,4%, vilket sopade bort årets uppgång och lite till (ack. 2014: -1.2%).

För gruppen som helhet slutade månaden på minus. Brummer Multi-Strategy stängde på -1,4%, ackumulerat 2014: +0,5%.

Screen shot 2014-04-03 at 09.58.05

 

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.