Standard Life kombinerar makro- och mikroinvesteringar

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standard Life Investments lanserar fonden Global Focused Strategies (GFS) som kombinerar investeringar i makrotillgångar med särskilt utvalda investeringar på aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknaderna.  GFS utgör en portfölj med absolut avkastning som syftar till att generera hög, positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden. Fonden finns tillgänglig för institutionella investerare och har som mål att ge en avkastning på +7,5 % per år över rullande treårsperioder, med en volatilitet mellan 6 % till 12 %.

GFS förvaltas av Standard Life Investments prisbelönade multi-asset team och använder den investeringsplattform och infrastruktur för risk som underbygger produkterna Global Absolute Return Strategies och Absolute Return Global Bond Strategies. Denna infrastruktur utgör ett stöd för att bygga en diversifierad portfölj med resultatet att GFS kan generera stark avkastning i många olika marknadsscenarion och har en stark tålighet mot stress scenarion.

GFS lanserades i december 2013 och backades av internationella aktörer med en summa uppgående till 110 miljoner euro. Bland kunderna återfinns pensionsfonder och diskretionära kapitalförvaltare från tre länder. Fonden är en Luxemburg SICAV med fondandelsklasser i olika valutor. Den är tillgänglig för daglig handel utan notifieringsperiod och har en fast förvaltningsavgift på 1.2% årligen utan avkastningsrelaterad avgift.

Bild: (c) leungchopan—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.