- Advertisement -
- Advertisement -

Starkt i februari för Rhenman Healthcare

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Februari blev en bra månad för läkemedels- och biotech fonden Rhenman Healthcare Equity Long/Short. Avkastningen blev 5.1% under månaden, jämfört med världsindex MSCI World som steg med 4,21%. Rhenman Healthcare, med ansvarige förvaltaren Henrik Rhenman, följer upp framgångarna från 2013, då fonden steg +57,43%, med en inledning på 2014 där man hittills är upp +12% ackumulerat.

Rörelserna på marknaden har gett återverkningar runt om i världen, men hann inte påverka fonden under februari. Förvaltarna skriver i månadsbrevet för februari: ”-Oron i Ukraina och på Krimhalvön kom att påverka börsen först under månadens sista handelsdag och bara i begränsad omfattning. Den oro för ekonomisk avmattning i USA som var så påtaglig under januari kom i februari att bytas till en viss optimism eftersom den sannolikt till största delen var väderrelaterad och därför temporär.

Därtill kom nyhetsflödet från Emerging Markets att stabiliseras vilket bidrog till att marknaden kunde återhämta sig från den svaga början på året. Europas BNP visar nu tecken på återhämtning även om ökningstakten fortfarande är mycket blygsam. Allt detta kom att bidra till en positiv underton för den breda aktiemarknaden och fonden gynnades av en välvillig inställning till vår sektor.” Healthcare-sektorn har ett fortsatt gynnsamt klimat. Förvaltarna fortsätter: ”-Samtliga av hälso- och sjukvårdsmarknadens delsektorer steg, bäst var läkemedelssektorn. P/E-talen för läkemedelsbolagen fortsätter att stiga och detta stämmer överens med den fortsatta rotationen från obligationsmarknaden till aktiemarknaden, ”the great rotation”.” Vinstutvecklingen inom sektorn verkar vara som börsen i övrigt – dvs marknaden har svårt att få upp vinsttillväxten, som kan leda till upprevideringar av förväntningarna.

Rhenman beskriver rapportperioden som: ”-godkänd men knappast högre än så. Ett flertal negativa revideringar av vinstprognoserna kan konstateras men vi kan samtidigt se att marknaden varit mycket förlåtande. Bolagens fundamenta är trots allt på väg till det bättre (t.ex. med avseende på att efterfrågan i Europa förbättras efter krisen; Obamacare ger bättre efterfrågan i USA; inte riktigt lika svag prisbild inom medicinsk teknik; fortsatt god, till och med mycket god pricing power i bioteknik; ett allt viktigare bidrag från emerging markets) men ibland krävs det en ”nollställning av förväntningsbilden”, vilket kan sägas ha skett under detta kvartal.” Störst positivt bidrag till fondens avkastning i februari gav Regeneron, Forest Labs och Biomarin. Störst negativt bidrag kom från Aegerion, Medivation och Intra-cellular Therapies. Inför framtiden flaggar Rhenman för en något mer osäker period, något som kommer få återverkningar på risknivån i fonden, som kommer tas ner. ”- Efter en stark inledning på året kombinerat med stigande geopolitiska risker till följd av Ukrainakrisen är det nu möjligt att vi får se några svaga och volatila månader. Fonden strävar därför efter en lägre risknivå med lägre nettoexponering samt med ett mer konservativt urval av aktier. Som en följd av detta så förväntas exponeringen mot bioteknik att minska.”

Långsiktigt är dock utsikterna fortfarande mycket goda för sektorn och Rhenman upprepar sin syn att fundamenta i hälso- och sjukvårdssektorn är fortsatt mycket goda. ”Vi ser många intressanta investeringsmöjligheter”, avslutar Rhenman i månadskommentarerna.

Sedan start (2009-06-22) är fonden upp totalt +126,61% (andelsklass: RC1 SEK).

Bild: (c) Sergey Nivens—shutterstock.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -