- Advertisement -
- Advertisement -

Starkt i februari för Rhenman Healthcare

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Februari blev en bra månad för läkemedels- och biotech fonden Rhenman Healthcare Equity Long/Short. Avkastningen blev 5.1% under månaden, jämfört med världsindex MSCI World som steg med 4,21%. Rhenman Healthcare, med ansvarige förvaltaren Henrik Rhenman, följer upp framgångarna från 2013, då fonden steg +57,43%, med en inledning på 2014 där man hittills är upp +12% ackumulerat.

Rörelserna på marknaden har gett återverkningar runt om i världen, men hann inte påverka fonden under februari. Förvaltarna skriver i månadsbrevet för februari: ”-Oron i Ukraina och på Krimhalvön kom att påverka börsen först under månadens sista handelsdag och bara i begränsad omfattning. Den oro för ekonomisk avmattning i USA som var så påtaglig under januari kom i februari att bytas till en viss optimism eftersom den sannolikt till största delen var väderrelaterad och därför temporär.

Därtill kom nyhetsflödet från Emerging Markets att stabiliseras vilket bidrog till att marknaden kunde återhämta sig från den svaga början på året. Europas BNP visar nu tecken på återhämtning även om ökningstakten fortfarande är mycket blygsam. Allt detta kom att bidra till en positiv underton för den breda aktiemarknaden och fonden gynnades av en välvillig inställning till vår sektor.” Healthcare-sektorn har ett fortsatt gynnsamt klimat. Förvaltarna fortsätter: ”-Samtliga av hälso- och sjukvårdsmarknadens delsektorer steg, bäst var läkemedelssektorn. P/E-talen för läkemedelsbolagen fortsätter att stiga och detta stämmer överens med den fortsatta rotationen från obligationsmarknaden till aktiemarknaden, ”the great rotation”.” Vinstutvecklingen inom sektorn verkar vara som börsen i övrigt – dvs marknaden har svårt att få upp vinsttillväxten, som kan leda till upprevideringar av förväntningarna.

Rhenman beskriver rapportperioden som: ”-godkänd men knappast högre än så. Ett flertal negativa revideringar av vinstprognoserna kan konstateras men vi kan samtidigt se att marknaden varit mycket förlåtande. Bolagens fundamenta är trots allt på väg till det bättre (t.ex. med avseende på att efterfrågan i Europa förbättras efter krisen; Obamacare ger bättre efterfrågan i USA; inte riktigt lika svag prisbild inom medicinsk teknik; fortsatt god, till och med mycket god pricing power i bioteknik; ett allt viktigare bidrag från emerging markets) men ibland krävs det en ”nollställning av förväntningsbilden”, vilket kan sägas ha skett under detta kvartal.” Störst positivt bidrag till fondens avkastning i februari gav Regeneron, Forest Labs och Biomarin. Störst negativt bidrag kom från Aegerion, Medivation och Intra-cellular Therapies. Inför framtiden flaggar Rhenman för en något mer osäker period, något som kommer få återverkningar på risknivån i fonden, som kommer tas ner. ”- Efter en stark inledning på året kombinerat med stigande geopolitiska risker till följd av Ukrainakrisen är det nu möjligt att vi får se några svaga och volatila månader. Fonden strävar därför efter en lägre risknivå med lägre nettoexponering samt med ett mer konservativt urval av aktier. Som en följd av detta så förväntas exponeringen mot bioteknik att minska.”

Långsiktigt är dock utsikterna fortfarande mycket goda för sektorn och Rhenman upprepar sin syn att fundamenta i hälso- och sjukvårdssektorn är fortsatt mycket goda. ”Vi ser många intressanta investeringsmöjligheter”, avslutar Rhenman i månadskommentarerna.

Sedan start (2009-06-22) är fonden upp totalt +126,61% (andelsklass: RC1 SEK).

Bild: (c) Sergey Nivens—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -