- Advertisement -
- Advertisement -

Nektar summerar 2013: ”-Ett år med medioker avkastning”

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – När den ansvarige förvaltaren för en av Brummer-gruppens hörnpelare sammanfattar året som gick och spår framtiden, så brukar det vara värt att läsa vad han har att säga. Kent Janér har som ansvarig förvaltare för fonden Nektar manövrerat en verksamhet som växt avsevärt sedan starten 1 januari 1998. Det förvaltade kapitalet uppgick till cirka 31 miljarder SEK per 31 december 2013. För 2014 är förvaltarna positiva till möjligheterna att skapa god avkastning när världen går in i en ny fas.

Fondens förvaltningsinriktning är räntemarknad, makro och relativ värdering. Avkastningen har genom årens lopp varit bra: +11,8% i genomsnitt sedan start. Dock gick det lite tyngre under 2013. Kent Janér beskriver det som ”ett år med medioker avkastning”. Nektar ökade andelsvärdet med 4,6% vilket är väsentligt lägre än genomsnittsåret. Volatiliteten var låg under året, motsvarande 4,5%, vilket är i underkant av Nektars mål på 4-10%. Sharpe-kvoten, som mäter den riskjusterade avkastningen, var 0,8 jämfört med det historiska snittet på 1,4.

Den globala tillväxten hamnade under förväntningarna under 2013, trots detta steg bland annat aktiekurserna och andra risktillgångar, medan obligationsmarknaden gick svagt. Nektars relativt svaga resultat förklaras i Förvaltarkommentarerna för 2013 av Kent Janér: ”-Det är något av en besvikelse och förklaras i huvudsak av att det tematiska positionstagandet saknade tydliga vinnare. Risktagandet var generellt lågt och de månatliga resultatsvängningarna mestadels beskedliga.”

Räntepositioner stod för 75% av avkastningen under året, medan valutapositioner utgjorde 15%.

Av uppgången i det förvaltade kapitalet, från 26 mdr SEK vid utgången 2012 till 31 mdr 2013, uppgick nettoflöden in i fonden till 3,5 miljarder SEK, medan 1,4 mdr SEK kom från värdetillväxt.

Vad gäller framtidsutsikterna så sammanfattar Kent Janér: ”-vi bedömer att 2014 troligen kommer gestalta sig annorlunda än vad de senare åren gjort. USA, Japan, Kina och Europa har alla i olika omfattning gått in i nya faser jämfört med tidigare. Det mesta av vad vi ser är positivt men vi är också närmare tidpunkten då vi exempelvis ska syna hur det går när USA trappar ner sina stimulanser.” Janèr resonerar kring frågeställningen om hur ekonomin mår – egentligen. Har vi löst problemen eller bara dolt de strukturella svagheterna med stimulanser? Ett klargörande på den punkten skulle möjliggöra ett högre risktagande i förvaltningen. ”-Det finns förutsättningar för ett ovanligt intressant år för makrorelaterad handel, kanske bättre möjligheter att generera god avkastning än vad som gällt de senare åren”, avslutar Janér.

 

Bild: (c) Drazen—shutterstock.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -