- Advertisement -
- Advertisement -

Nektar summerar 2013: ”-Ett år med medioker avkastning”

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – När den ansvarige förvaltaren för en av Brummer-gruppens hörnpelare sammanfattar året som gick och spår framtiden, så brukar det vara värt att läsa vad han har att säga. Kent Janér har som ansvarig förvaltare för fonden Nektar manövrerat en verksamhet som växt avsevärt sedan starten 1 januari 1998. Det förvaltade kapitalet uppgick till cirka 31 miljarder SEK per 31 december 2013. För 2014 är förvaltarna positiva till möjligheterna att skapa god avkastning när världen går in i en ny fas.

Fondens förvaltningsinriktning är räntemarknad, makro och relativ värdering. Avkastningen har genom årens lopp varit bra: +11,8% i genomsnitt sedan start. Dock gick det lite tyngre under 2013. Kent Janér beskriver det som ”ett år med medioker avkastning”. Nektar ökade andelsvärdet med 4,6% vilket är väsentligt lägre än genomsnittsåret. Volatiliteten var låg under året, motsvarande 4,5%, vilket är i underkant av Nektars mål på 4-10%. Sharpe-kvoten, som mäter den riskjusterade avkastningen, var 0,8 jämfört med det historiska snittet på 1,4.

Den globala tillväxten hamnade under förväntningarna under 2013, trots detta steg bland annat aktiekurserna och andra risktillgångar, medan obligationsmarknaden gick svagt. Nektars relativt svaga resultat förklaras i Förvaltarkommentarerna för 2013 av Kent Janér: ”-Det är något av en besvikelse och förklaras i huvudsak av att det tematiska positionstagandet saknade tydliga vinnare. Risktagandet var generellt lågt och de månatliga resultatsvängningarna mestadels beskedliga.”

Räntepositioner stod för 75% av avkastningen under året, medan valutapositioner utgjorde 15%.

Av uppgången i det förvaltade kapitalet, från 26 mdr SEK vid utgången 2012 till 31 mdr 2013, uppgick nettoflöden in i fonden till 3,5 miljarder SEK, medan 1,4 mdr SEK kom från värdetillväxt.

Vad gäller framtidsutsikterna så sammanfattar Kent Janér: ”-vi bedömer att 2014 troligen kommer gestalta sig annorlunda än vad de senare åren gjort. USA, Japan, Kina och Europa har alla i olika omfattning gått in i nya faser jämfört med tidigare. Det mesta av vad vi ser är positivt men vi är också närmare tidpunkten då vi exempelvis ska syna hur det går när USA trappar ner sina stimulanser.” Janèr resonerar kring frågeställningen om hur ekonomin mår – egentligen. Har vi löst problemen eller bara dolt de strukturella svagheterna med stimulanser? Ett klargörande på den punkten skulle möjliggöra ett högre risktagande i förvaltningen. ”-Det finns förutsättningar för ett ovanligt intressant år för makrorelaterad handel, kanske bättre möjligheter att generera god avkastning än vad som gällt de senare åren”, avslutar Janér.

 

Bild: (c) Drazen—shutterstock.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -