CTA

Ju större desto bättre? Inte nödvändigtvis när det kommer till CTAs

Stockholm (HedgeNordic.com) – Flertalet forskningsrapporter har pekat på förmågan hos små Managed Futures förvaltare att leverera överavkastning mot de förvaltare som befinner sig i miljard-dollar klubben. En av de lokala svenska CTA fonderna, Alfa Commodity Fund, har på allvar utmanat sina större konkurrenter och förklarade nyligen i ett utskick till investerare bakgrunden till sin överavkastning.

”Den övervägande största anledningen till vår framgång ligger i att vi fokuserat vår forskning kring storleksbestämningen av våra positioner. Att riskera lite mindre och avkasta lite mer är vad det handlar om” säger Thomas Stridsman (bild), ansvarig förvaltare på ALFA Commodity Fund.

Sedan ALFAKRAFT Fonder introducerade ALFA Commodity Fund juni 2010 har fonden genererat en total avkastning om cirka 32 %, motsvarande 8,5 % årligen. Detta samtidigt som samtliga relevanta jämförelseindex står på minus. En Sharpekvot för fonden på 0,64 vittnar om att risken är fortsatt låg, trots de kärva tiderna.

En investering med en trendföljande CTA kan vara särskilt intressant som diversifiering till traditionell portfölj innehållande aktier och obligationer, detta som ett resultat av att CTAs tenderar att prestera väl i perioder av fallande aktiemarknader. “När aktiemarknader känns övervärderade rekommenderar vi en konservativ investerare att skifta ungefär 30% av sin aktieexponering till trendföljande CTAs, vi tror nu att denna tid har kommit.” säger Mats Grube, partner och ansvarig för investerarrelationer på ALFAKRAFT fonder.

Nedanstående tabell är ett utdrag ur ALFAKRAFTs investerarutskick där man jämfört avkastning mot jämförelseindex för ALFA Commodity Fund över olika tidshorisonter.

Screen shot 2013-12-02 at 15.04.46

 

 Bild: (c) HedgeNordic.com

Share.

About Author

Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.