iSTOXX® Efficient Capital® Managed Futures 20 Index – augusti 2013

Stockholm (HedgeNordic.com) – iSTOXX® Efficient Capital® Managed Futures 20 Index, utvecklat av STOXX Ltd i samarbete med Efficient Capital® Management, ett specialistföretag inom Managed Futures/CTA, representerar avkastningen från de 20 största Managed Futures traders. Strikta regler om minimibelopp för kapital under förvaltning, befintligt förvaltningsresultat och avgiftsstruktur, används vid urvalet bland befintliga CTAs för att säkerställa korrekt marknadsrepresentation. STOXX® konstruerar, beräknar och publicerar sedan oberoende indexvärdet på daglig basis, där Efficient Capital fungerar som analyspartner.

iSTOXX Efficient Capital Managed Futures 20 Index var ner -1,78% i augusti. Alla fyra stiler var negativa under månaden, där FX programs hade det svårast och genererade en förlust på -3,0%.  Long term, global macro och short term-förvaltare rapporterade förluster på -2,3%, -1,1% respektive -0,8%. Marknaderna drevs initialt av oro kring FEDs neddragningar av stimulanser, men fokus skiftade snabbt till den eskalerande konflikten i Syrien under den senare delen av månaden, när oro för en möjlig amerikansk militär attack drev upp riskaversionen. Efter att ha rapporterat nya all-time high-nivåer tidigare under månaden föll S&P kraftigt och rapporterade sitt sämsta månadsresultat på över ett år. Amerikanska räntor steg stadigt i takt med fortsatta förväntningar på att FED skall börja dra ner på sina månatliga obligationsköp. Skillnader i centralbanksageranden drev upp dollarn till högre nivåer jämfört med de flesta valutorna, inte minst mot Emerging Markets-valutorna.

Råvarumarknader steg kraftigt under månaden, med sojabönor och brent olja som främsta pådrivare på grund av torrt väder i Nord Amerika och stigande geopoilitiska risker i Mellanöstern, vilket drev marknaderna högre. Hittills under året är index ner -2,88% med endast sex av förvaltarna på plus och samtliga fyra stilar på negativt territorium.

 

Bild: (c) shutterstock—janprchal

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.