CTA

Winton ökar risk och aktie-exponering

Stockholm (HedgeFonder.nu) – För en tid sedan redogjorde HedgeFonder.nu för hur världens största CTA- förvaltare hade presterat under andra kvartalet 2013 och ställde detta i relation till det underliggande risktagandet för respektive förvaltare. I artikeln framkom att Winton hade ett betydligt lägre risktagande än jämförelsegruppen med en realiserad volatilitet på endast 7.7% för Wintons futures fond de senaste 24 månaderna, nu vittnar förändringar hos förvaltaren om att historiskt låga volatilitetsnivåer kan vara ett minne blott.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har Winton, som årligen investerar ca. 30 miljoner dollar på forskning och utveckling, gjort förändringar i en av sina kvantitativa hedgefonder för att öka risken och därmed förhoppningsvis avkastningen.

Efter en översyn av sin ”Evolution” fond, som idag förvaltar ca. 40 miljoner dollar och där förvaltaren först implementerar nya forskningsresultat, har Winton beslutat att Evolution fonden fortsättningsvis skall ha en aktie-allokering på motsvarande 40%, detta skall jämföras med en aktie-allokering på 20% i futures fonden. Evolution handlar också till en högre mål-volatilitet på 12% jämfört med 10% för futures fonden.

I en kommentar säger Winton’s CIO, Matthew Beddall, att allokeringen till aktier i Evolution ligger närmare vad Winton anser vara en optimal allokering. Skulle Evolution överprestera futures fonden tror Beddall att investeringar kommer flyttas från den sistnämnda till den förstnämnda. Hittills i år har så varit fallet då Evolution är upp 7.34% sedan årets start per den 24e juli, motsvarande uppgång för Futures Fonden var 4.62%.

Share.

About Author

Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.