Rekordmånad för Rhenman Healthcare – Sectors Healthcare fonder fortsatt starka

Stockholm (HedgeFonder.nu) – De hedgefonder med fokus på läkemedelssektorn som finns registrerade i HedgeNordics databas fortsatte att imponera under juli månad.

Allra bäst gick det för Rhenman Healthcare L/S Equity som noterade sin bästa månad sedan fondstart (juni 2009) med en uppgång på hela 11.52% för den euro-denominerade fondandelsklassen. Därmed är fonden upp hela 42.13% sedan årets början. Enligt förvaltaren står förklaringen till den exceptionellt starka månadsavkastningen att finna i spekulation om sammanslagningar inom läkemedelssektorn där flera av fondens innehav gynnades av uppköpsrykten, däribland Alexion, Onyx och Alkermes. Förvaltarens bedömning är att alla tre bolag kommer köpas upp vid någon tidpunkt.

Förvaltningsteamet bakom fonden är fortsatt optimistiskt vad gäller fondens utveckling för den resterande delen av året men påpekar att det är rimligt att anta att marknaden kommer bli mer volatil efter det starka rally som bevittnats under årets första 7 månader. De påpekar vidare att augusti och september är traditionellt svaga aktie-månader varför de fortsättningsvis kommer vara defensiva och försiktiga i sitt urval av investeringsobjekt.

Den norska hedgefond-förvaltaren Sector Asset Management redovisade också kraftiga uppgångar för sina läkemedelsfonder där Sector Healthcare och Sector Healthcare Value noterade uppgångar på 1.68% respektive 7.43% för euro-klasserna. Därmed är Sector Healthcare upp 7.53% på året medan Sector Healthcare Value kan stoltsera med en uppgång på hela 28.65%.

 

Bild: (c) Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.