CTA

Man Group: volymtapp och besvärliga marknadsvillkor

London (HedgeFonder.nu) – Man Groups kapital under förvaltning minskade från årskiftet till slutet på juni, i och med att kunder tog ut sitt kapital från Mans fonder till en summa av US$11,5 miljarder.

Totalt föll kapitalet under förvaltning med US$5 miljarder då försäljning och investeringsavkastning motverkade uttagen, medan valutasvängningar och andra förändringar också bidrog till minskat kapital.

Under årets första sex månader var avkastningen på Man Groups strategier blandad. AHL Diversified Programme föll med 3.2% medan GLG Multi-Strategy gick upp 5.1% och FRM Diversified II strategy gick upp 3.1%. Bäst avkastning hade Japan CoreAlpha strategy med hela 41.4%.

Manny Roman, VD på Man, sa i ett uttalande att andra kvartalet karakteriserades av förnyad volatilitet efter att första kvartalet varit mer stabilt på finansmarknaderna.

Med denna bakgrund var avkastningen blandad där diskretionär förvaltning gick bra medan utmaningarna var större för trendföljare. Inflödet hämmades av den förnyade volatiliteten på marknaden som dämpade investerarnas vilja att investera. Nyckeln till att öka flödet av investeringskapital är en ihållande förbättring av avkastningen, speciellt i AHL, sa han.

Ledningen förblir fokuserad på att driva verksamheten effektivt. Driftkostnadsbesparingarna som tillkännagjordes 2012 har nu genomförts och under den processen har ytterligare besparingar identifierats. Samtidigt har Man fortsatt att investera i både anställda och produkter genom t.ex skapandet av ränte- och makroplattformerna inom GLG och genom att skapa kvantitativa produkter såsom Evolition, förklarade han.

Vidare påpekade Roman att marknadsvillkoren för handel förblir tuffa och Man ser inga förbättringar inom den närmsta framtiden. Mans fokus på avkastning kombinerat med stegen som tagits för att diversifiera gruppens investeringsverksamhet, förbättra distributionen och minska risken i balansräkningen och minska infrastrukturkostnaderna betyder att företaget nu befinner sig i en bättre situation för att kunna hantera dessa villkor, sa han, samtidigt som han förklarade att ledningen fortsätter på samma spår men att allt tar sin tid.

 

Bild: (c) shutterstock—Skovoroda

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.