- Advertisement -
- Advertisement -

Ändrade fondbestämmelser för Aktie-Ansvar Peritus

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondförvaltaren Aktie-Ansvar ändrar bestämmelserna för fonden Peritus. Den 1 april 2013 ändras fondbestämmelserna, som öppnar upp för ett bredare förvaltningsmandat.

Syftet med ändringarna är bland annat att Aktie-Ansvar Peritus, som startade 2006, tidigare endast fått placera i kapitalskyddade strukturerade produkter. Nu får fonden ett friare mandat och kan även placera i exempelvis så kallade autocalls vilket gör att fonden kan dra nytta av de olika förutsättningar som uppstår på marknaden för strukturerade produkter. För Peritus del bidrar autocalls med att investeringsinriktningen kan ge avkastning såväl i en stigande som i en fallande marknad.

Förändringarna innebär att fonden kan placera även i icke kapitalskyddade strukturerade produkter och fondandelar. Sådana produkter kan t ex vara aktieindexobligationer, aktie- och kreditobligationer och autocalls.

Fonden kommer att kunna ha exponeringar mot ett större antal emittenter (minst åtta) av strukturerade placeringsprodukter. Emittenterna skall ha lägst kreditbetyg BBB-/Baa3 (Standard&Poor’s/Moody’s).

Fondens risk mätt i form av standardavvikelse kan komma att öka. Förvaltaren hävdar att Aktie-Ansvar Peritus därigenom får ökade möjligheter till förbättrad avkastning vid stillastående eller vikande marknader.

Styrelseledamoten och medlemmen i Peritus förvaltningsråd, Anders Sandberg, säger i en kommentar: ”-Peritus är en fond som aktivt förvaltar sina pengar i strukturerade produkter, ett investeringsalternativ som blivit allt mer populärt de senaste åren. Målet med Peritus är att ge aktieliknande avkastning i goda börstider samtidigt som fonden ska hålla emot i tider av börsnedgång. Sedan Peritus start 2006 är världsindex, MSCI World i SEK, back hela -17% medan Peritus hållit emot bra och begränsat nedgången till 4%. Tidigare har Peritus bara fått investera i kapitalskyddade strukturerade produkter. Nu får vi äntligen ett friare mandat och kan även placera i så kallade autocalls vilket gör att vi kan dra nytta av de olika förutsättningar som uppstår på marknaden för strukturerade produkter.”

På frågan varför detta gynnar fonden säger Anders Sandberg: ”-Typiskt för en autocall är att placeringen ger en avkastning som är fastställd i förväg och som erhålls oberoende av en stigande marknad. Det finns ibland även utrymme för nedgångar utan att det påverkar avkastningen eller investerat kapital. För Peritus del bidrar autocall med att investeringsinriktningen kan ge avkastning i såväl stigande som fallande marknad.”

Om marknadsförutsättningarna framöver säger han vidare: ”-Under förra året gick fonden upp med drygt 8%. Marknaden kommer framöver att präglas av en högre grad av osäkerhet än normalt. En investerare gör därför klokt i att positionera sig för en osäker börs, men ska heller inte glömma att det finns en klar uppsida ifall den politiska oron lägger sig.”

Samtidigt som dessa förändringar implementeras passar man även på att gå från månatlig till daglig handel i
fonden. Dessutom sänks även minsta belopp för insättning från 100.000 kronor till 1.000 kronor.

Förvaltningsavgiften i fonden uppgår till 1% i fast avgift, samt 20% av avkastning överstigande referensräntan OMRX-TBOND.

Bild: (c) shutterstock—Denis Tabler

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -