- Advertisement -
- Advertisement -

Ändrade fondbestämmelser för Aktie-Ansvar Peritus

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Hedgefondförvaltaren Aktie-Ansvar ändrar bestämmelserna för fonden Peritus. Den 1 april 2013 ändras fondbestämmelserna, som öppnar upp för ett bredare förvaltningsmandat.

Syftet med ändringarna är bland annat att Aktie-Ansvar Peritus, som startade 2006, tidigare endast fått placera i kapitalskyddade strukturerade produkter. Nu får fonden ett friare mandat och kan även placera i exempelvis så kallade autocalls vilket gör att fonden kan dra nytta av de olika förutsättningar som uppstår på marknaden för strukturerade produkter. För Peritus del bidrar autocalls med att investeringsinriktningen kan ge avkastning såväl i en stigande som i en fallande marknad.

Förändringarna innebär att fonden kan placera även i icke kapitalskyddade strukturerade produkter och fondandelar. Sådana produkter kan t ex vara aktieindexobligationer, aktie- och kreditobligationer och autocalls.

Fonden kommer att kunna ha exponeringar mot ett större antal emittenter (minst åtta) av strukturerade placeringsprodukter. Emittenterna skall ha lägst kreditbetyg BBB-/Baa3 (Standard&Poor’s/Moody’s).

Fondens risk mätt i form av standardavvikelse kan komma att öka. Förvaltaren hävdar att Aktie-Ansvar Peritus därigenom får ökade möjligheter till förbättrad avkastning vid stillastående eller vikande marknader.

Styrelseledamoten och medlemmen i Peritus förvaltningsråd, Anders Sandberg, säger i en kommentar: ”-Peritus är en fond som aktivt förvaltar sina pengar i strukturerade produkter, ett investeringsalternativ som blivit allt mer populärt de senaste åren. Målet med Peritus är att ge aktieliknande avkastning i goda börstider samtidigt som fonden ska hålla emot i tider av börsnedgång. Sedan Peritus start 2006 är världsindex, MSCI World i SEK, back hela -17% medan Peritus hållit emot bra och begränsat nedgången till 4%. Tidigare har Peritus bara fått investera i kapitalskyddade strukturerade produkter. Nu får vi äntligen ett friare mandat och kan även placera i så kallade autocalls vilket gör att vi kan dra nytta av de olika förutsättningar som uppstår på marknaden för strukturerade produkter.”

På frågan varför detta gynnar fonden säger Anders Sandberg: ”-Typiskt för en autocall är att placeringen ger en avkastning som är fastställd i förväg och som erhålls oberoende av en stigande marknad. Det finns ibland även utrymme för nedgångar utan att det påverkar avkastningen eller investerat kapital. För Peritus del bidrar autocall med att investeringsinriktningen kan ge avkastning i såväl stigande som fallande marknad.”

Om marknadsförutsättningarna framöver säger han vidare: ”-Under förra året gick fonden upp med drygt 8%. Marknaden kommer framöver att präglas av en högre grad av osäkerhet än normalt. En investerare gör därför klokt i att positionera sig för en osäker börs, men ska heller inte glömma att det finns en klar uppsida ifall den politiska oron lägger sig.”

Samtidigt som dessa förändringar implementeras passar man även på att gå från månatlig till daglig handel i
fonden. Dessutom sänks även minsta belopp för insättning från 100.000 kronor till 1.000 kronor.

Förvaltningsavgiften i fonden uppgår till 1% i fast avgift, samt 20% av avkastning överstigande referensräntan OMRX-TBOND.

Bild: (c) shutterstock—Denis Tabler

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -