- Advertisement -
- Advertisement -

Finansbranschen bästa aktörer utsedda

- Advertisement -

Stockholm (investerarbrevet.se) Måndagen den 4 mars offentliggjorde Söderberg & Partners årets Trafikljusrapport på ett fullsatt Clarion Hotel Sign i Stockholm. Följande aktörer och marknader utsågs som de bästa alternativen:
Söderberg & Partners trafikljusrapport är en årlig sammanfattning av finansrådgivarens analyser och är skapad för att erbjuda sparare en överblick av den svenska sparmarknaden. Rapporten lyfter fram de bästa leverantörerna inom respektive kategori på marknaden i syfte att utmana dem till att utveckla bättre produkter med lägre avgifter.

Årets Livförsäkringsbolag – Folksam

Den så kallade ”dödspiralen” har mer eller mindre stannat av, till stor del på grund av förbättrade finansiella marknader men också på grund av tydligare regelverk från Finansinspektionen. I dagsläget diskuteras utformningen av ett framtida regelverk flitigt, bland annat utifrån lösningar i andra europeiska länder. Både aktier och obligationer gav en bra avkastning under året vilket innebar att avkastningsskillnaden mellan livbolagen blev relativt liten, samtidigt som de flesta bolag kunde stärka både konsolidering och solvens under 2012. Folksam visade återigen att det går att leverera en trygg och stabil traditionell produkt som ger en god riskjusterad avkastning till spararna, och företaget utses till årets livförsäkringsbolag.

Årets fondförsäkringsbolag – Danica pension

Under 2012 tog Söderberg & Partners fram ett Normanbelopp för fondförsäkringar. Beloppet tar hänsyn till såväl försäkringskostnaden i form av premieavgift, kapitalavgift och fast årsavgift som fondkostnaden. Under det senaste året har fondförsäkringsbolagens utbud utvecklats markant inom företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer med ett stort antal nya fonder i utbuden. Utvecklingen beror på den osäkra ekonomiska marknaden som inneburit att kunderna sökt tillgångar med en relativt låg risknivå. Tack vare en uppvisad god fondselekteringsförmåga under en lång tidsperiod och ett begränsat men samtidigt kvalitetssäkrat utbud utses Danica Pension till årets fondförsäkringsbolag.

Årets fondbolag – SPP Fonder

En stabilisering av börsen mot slutet av 2012 innebar att nettosparandet i fonder ökade rejält under 2012 jämfört med föregående år. Nysparandet var störst i blandfonder, följt av aktie- och obligationsfonder. I genomsnitt ökade aktiefondernas värde med 11 procent, medan blandfonderna ökade med 6 procent och obligations- och penningmarknadsfonderna med 4 respektive 2 procent. Det var dock en stor skillnad i avkastning mellan olika typer av obligationsfonder. Sammanställningen av samtliga betyg under 2012 visade att SPP Fonder hade presterat bäst under året med störst andel gröna fonder, och företagetutses till årets fondbolag.

Årets leverantör av strukturerade produkter – Carnegie

Fortsatta oroligheter på framförallt den europeiska marknaden i kombination med låg styrränta gjorde det svårt att skapa produkter med både 100 procent kapitalskydd och god aktiemarknadsexponering under 2012. Trenden med produkter av typen indexcertifikat och autocalls som har ett begränsat kapitalskydd har därför fortsatt under året. Volatiliteten sjönk under året med undantag för en tillfällig uppgång innan sommaren, och detta medförde sämre villkor för de icke kapitalskyddade indexcertifikaten. Carnegie lyckades erbjuda ett brett utbud med en hög andel gröna betyg och olika typer av riskprofil under 2012, och företaget utses till årets arrangör av strukturerade produkter.

Årets aktiemarknad 2013 – Asien exklusive Japan

Trots många orosmoln lyckades närmast samtliga större aktiemarknader visa en positiv avkastning under 2012. Stöd gavs främst från både penning- och finanspolitiska stimulanser och aktiemarknaden började mot slutet av året även diskontera en konjunkturvändning drivet av signaler om en vändning i Kina. För 2013 bedömer vi att förutsättningarna för aktiemarknaden är gynnsamma, aktier erbjuder i dagsläget en god direktavkastning till en rimlig värdering. Tillgångsslaget ser även attraktivt ut i jämförelse med övriga investeringsalternativ. Återhämtningen i Kina, högre tillväxt än för övriga regioner samt ökad riskvillighet är faktorer som gynnar tillväxtmarknaderna och gör att Asien exklusive Japan utses till årets aktiemarknad 2013.

Avslutades med intressant paneldebatt

Efter prisutdelningen följde en livlig debatt, kring ett eventuellt införande av fri flytträtt för pensionskapitalet, med bland andra Sara McPhee, vd SPP, Christer Ågren, vice vd Svensk Näringsliv, Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners, Karolina Macéus, fristående journalist och Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK samt Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -