Europa i bekräftad recession

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Kreditvärderingsföretaget Moody’s sänkte i veckan tillväxtprognosen för G20-länderna. BNP-tillväxten väntas hamna på 2,9 procent under 2013, vilket är lägre än förra prognosen.

Till skillnad från Tyskland och Storbritannien som visade uppgångar i industriproduktionen under december, fortsatte nedgången för industrin i Frankrike som tappade 0,1 procent under december och sjönk 2,1 procent på årsbasis. För hela EMU-området sjönk industriproduktionen med 2,4 procent i årstakt trots en uppgång på 0,7 procent under december.

Inflationen börjar visa sig mer och mer för varje dag som går. I Storbritannien och Spanien ökade inflationen i januari till 2,7 procent i årstakt. Samtidigt sjönk detaljhandelns försäljning i Storbritannien med 0,6 procent i årstakt i januari, vilket var klart lägre än en väntad uppgång på 1,0 procent.

I USA var det dock bättre och där steg detaljhandelns försäljning med 0,1 i januari, vilket var i linje med förväntningarna. Samtidigt visade det sig att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 27 000 till 341 000 personer under vecka 6, vilket var bättre än väntade siffran på 360 000 personer. Även konsumenternas förtroendeindex steg under samma vecka. Den enda överraskningen var industriproduktionen som sjönk med 0,1 procent i januari jämfört med en väntad uppgång på 0,2 procent.

Under veckan kom det en del preliminära siffror över fjärde kvartalets BNP-utveckling för olika länder. I Japan sjönk BNP med 0,1 procent under fjärde kvartalet och med 0,4 procent i årstakt. Trenden var sjunkande även för de stora europeiska länderna och hela EMU-området. I Frankrike var nedgången 0,3 procent under kvartalet och i årstakt och ännu sämre gick det i Tyskland med en nedgång på 0,6 procent under fjärde kvartalet. Sämst var dock nedgången för sorgebarnet Italien som backade med 0,9 procent under sista kvartalet och med 2,7 procent i årstakt. Hela eurozonen befinner sig med andra ord i en djupare recession än väntat.

Aktiemarknaderna har dock inte reagerat så negativt till den försämrade ekonomiska statistiken. Det globala aktieindexet MSCI All Country World sjönk med 0,2 procent medan Stockholmsbörsen gick upp med 1,2 procent. Råvaror tappade något och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) gick ned med 0,3 procent.

Räntorna vände upp i veckan. Den amerikanska 10-årsräntan gick upp med 6 punkter till 2,01 procent och den svenska motsvarigheten steg 4 punkter till 2,02 procent. På valutamarknaden stärktes kronan mot såväl dollar som euro. Amerikanska dollarn backade 1,9 procent till 6,32 kronor medan euron tappade 2,0 procent till 8,45 kronor.

Bild: (c) shutterstock-Igor Iakovlev

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.