Cliens Kapitalförvaltning utköpt från Söderberg & Partner

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Bolag inom PO Söderberg & Partner AB-koncernen och personalen i kapitalförvaltningsområdet Cliens har träffat avtal om personalens förvärv av Cliens-rörelsen. Förvaltarteamet som består av Gunnar Håkanson och Jonas Gustafson samt fem anställda inom Cliens Fonder kommer tillsammans äga 60% av företaget.

Cliens grundades år 2010 i samband med Söderberg & Partners förvärv av Catellas institutionella kapitalförvaltning och har idag totalt ca tre miljarder kronor under förvaltning i två fonder samt diskretionära kundmandat.

Två externa investerare kommer tillsammans äga 40% av de utestående aktierna. Johan Cervin var med och startade Altor Equity Partners och är före detta advokat och partner på advokatfirman Vinge. Jan Lombach har varit en kund hos Cliens sedan lång tid och kommer att bli styrelsens ordförande. Även han är före detta partner på Vinge och är förnärvarande partner på Törngren & Magnell.

”Som ett led i renodlingen av Söderberg & Partners verksamhet och tillsammans med nyckelpersonerna i rörelsen har vi i bästa samförstånd kommit överens om att Cliens rörelse framöver bäst bedrivs utanför PO Söderberg & Partner AB-koncernen. Jag är övertygad om att Cliens-teamet kommer att fortsätta förvalta sina kunders kapital med samma goda resultat som de gjort under lång tid och önskar dem lycka till i sin nya roll som entreprenörer”, säger Gustaf Rentzhog koncernchef PO Söderberg & Partner AB.

”Den förestående affären ger management-teamet en möjlighet att skapa ett partnerägt och oberoende kapitalförvaltningsbolag, vilket överensstämmer med vår syn på vikten av långsiktighet inom kapitalförvaltning. Cliens Kapitalförvaltning blir därmed en oberoende aktör med fokus på aktiv förvaltning inom den nordiska marknaden”, säger Tomas Henriks Marknadschef på Cliens (bild).

tomas henriks cliensFör närvarande driver Cliens kapitalförvaltning med fokus på de nordiska marknaderna. De nuvarande strategierna är främst traditionella aktie- eller blandfonder, men de planerar även för att lansera nya. “Vi kommer sannolikt att addera till några nya fonder till de befintliga. Till exempel har vi inte några rena ränteprodukter”, berättade Tomas via telefon.

“En ren räntefond är något vi önskar. Visionen för Cliens Fonder är att vi ska bli en universalleverantör av kapitalförvaltningsprodukter som kan förse institutionella och privata investerare med alla typer av investeringar”, berättade Tomas Henriks för HedgeFonder.nu via telefon.

 

Bild: (c) AVAVA—Fotolia.com

 

 

Share.

About Author

Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.