- Advertisement -
- Advertisement -

Draghi: Enhälligt räntebeslut

- Advertisement -

FRANKFURT (Direkt) Beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 0,75 procent var enhälligt. Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

Han sade att det var lätt att förklara beslutet om att hålla räntan oförändrad och hänvisade till en bättre situation på finansmarknaderna och en bred
stabilisering i konjunkturindikatorer.

Han sade att alla tecken sedan förra räntebeslutet har varit positiva, och därför var dagens beslut lätt. Ingen av ledamöterna begärde en räntesänkning vid mötet.

Mario Draghi att det finns en fortsatt fragmentisering på marknaderna och att det ännu inte finns någon anledning att tala om en exit från ECB:s icke-standardåtgärder.

Han sade att det är för tidigt att tala om en vändpunkt, för detta krävs att man inte bara ser en förbättring på finansmarknaderna utan även att man ser en styrka i ekonomin. ECB ser dock en förbättring i ekonomin senare under 2013, påpekade ECB-chefen.

ECB-chefen underströk att OMT-programmet (om tillgångsköp) kräver att euroländerna som får hjälp uppfyller vissa villkor, och därmed kan inte ECB rädda euron på egen hand utan det krävs insatser från euroländerna också.

Han sade vidare att beslutet om den europeiska banktillsynen var ett avgörande steg för att återintegrera banksystemet i euroområdet.

Han sade att bankutlåningen kommer att förbättras när euroländernas reformer och deras åtgärder för att motverka fragmenteringen av finansmarknaden arbetar sig igenom systemet.

Tidigare lånade inte bankerna ut på grund av brist på finansiering, men detta åtgärdades förra året. En annan brist har varit kapital, men det förbättras genom rekapitaliseringar, en tredje är riskaversion eller kreditrisker, vilket skapas av recessionen själv, som då ska motverkas av åtgärder från euroländerna och ECB.

Mario Draghi sade att det inte finns några tecken på någon generell översvallande glädje (exuberance) i finanssektorn, och det finns ingen anledning
till det, men den finns inom vissa mindre sektorer, vilka ECB bevakar. Överprissättning har exempelvis synts inom private equity och “leverage
buyouts”.

Han välkomnade uppgörelsen att skjuta upp införandet av likviditetsreglerna, LCR, i Basel III. Det handlar nu om en gradvis infasning, vilket har att göra med finansieringen av bankerna.

På en fråga svarade ECB-chefen att läget i bankerna med dåliga tillgångar inte är så farligt och att stora förbättringar har skett sedan Lehman-kraschen, även om arbetet inte är slutfört.

Marto Draghi ville inte säga att det värsta är över i skuldkrisen. Han sade att det beror på stor osäkerhet främst vad gäller euroländernas policy, där framsteg har nåtts men där de måste fortsätta arbetet, särskilt vad gäller strukturreformer.

Bland andra osäkerheter finns geopolitiska sådana och uppgångar i oljepriser.

Han sade att budgetkonsolidering är oundvikligt och att gå tillbaka till en ohållbar situation går inte, detta är inte rätt tillfälle.

Mario Draghi ville inte kommentera om ECB har stängt dörren till framtida räntesänkningar, utan upprepade bara att de hade en diskussion och att alla tecken sedan föregående möte har varit positiva.

Bild: (c) drizzd—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -