Kraftig vändning på börserna

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det blev en kraftig uppgång på världens börser under den gångna veckan och placerarna kastade sig hals över huvudet in i risktillgångar. Det var positiva kommentarer från republikanernas sida och President Obama om att kunna enas kring det fiskala stupet som fick investerarna på gott humör.

Under veckan kom det en del preliminära inköpschefsindex från olika delar av världen. Ett av indexen som gladde marknaderna extra var det kinesiska inköpschefsindexet. Snabbestimatet steg till 50,4 i november jämfört med 49,5 månaden före, vilket var den första noteringen över 50 på 13 månader. Även EMU:s inköpschefer var mer positiva med en liten uppgång till 45,8 och i Tyskland ökade värdet till 46,8 jämfört med 46,0 månaden före. Också i USA steg det preliminära inköpschefsindexet till den högsta nivån på fem månader och hamnade på 52,4 i november från 51,0 i oktober.

För övrigt visar USA nya tecken på återhämtning, även om det sker från väldigt låga nivåer, exempelvis med husmarknaden. Försäljningen av befintliga hus steg med 2,1 procent i oktober och husbyggarna blev mer positiva i november jämfört med oktober. Skälet till glädjen hos husbyggarna berodde nog på att bostadsbyggandet steg med 3,6 procent i oktober jämfört med september.

Något som är en vitamininjektion för husmarknaden är ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. Där visade statistiken att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 41 000 till 410 000 personer, under vecka 46, jämfört med föregående vecka.

Ytterligare en faktor som förbättrade sentimentet var det tyska IFO-indexet som steg oväntat i november. Indexet mäter humöret i det tyska näringslivet. Uppgången kom efter sex månader av nedgångar i rad. På konsumentsidan var det dock lite annat ljud i skällan, då Konsumentförtroendeindex för EMU sjönk i november jämfört med oktober.

Risktillgångar hade en mycket bra vecka och globala aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World vände upp med kraft och gav 3,9 procent under vecka. Även Stockholmsbörsen klättrade med 4,2 procent. Råvaror fortsatte med uppgången från tidigare vecka och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) avancerade 2,0 procent.

Börsuppgångarna gjorde att investerarna sålde av räntepapper ”en masse”. Den amerikanska 10-årsräntan gick upp med 11 punkter till 1,69 procent och den svenska motsvarigheten ökade med 10 punkter till 1,54 procent. På valutamarknaden stärktes kronan mot såväl dollar som euro. Amerikanska dollarn backade 2,5 procent till 6,62 kronor och euron sjönk med 0,7 procent till 8,59 kronor.

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.