Swedbank reviderar ned svensk BNP till 0,8% 2012 (1,6%)

STOCKHOLM (Direkt) I samband med sin Östersjörapport reviderar Swedbank ned sin prognos för svensk BNP till en tillväxt på 0,8 procent i år, från 1,6 procent i konjunkturprognosen i augusti. För 2013 revideras BNP-tillväxten upp till 1,7 procent från 1,6 procent och för 2014 revideras den upp till 2,4 procent från 2,3 procent. Den främsta anledningen till att BNP-utvecklingen i år revideras ned är SCB:s nedrevidering av utfallet för andra kvartalet samt signaler om en ännu starkare inbromsning i konjunkturen. “Företagen i Sverige pressas av en dämpad efterfrågan och delar av exportsektorn även av en relativt stark krona. Grundförutsättningarna för svensk ekonomi är dock fortsatt goda – det viktiga är att reformarbetet intensifieras”, säger Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson i ett pressmeddelande. I rapporten skriver Swedbank att den förnyade oron i euroområdet kommer att påverka även svensk ekonomi genom en minskad exportefterfrågan. Det är därför den inhemska efterfrågan väntas bidra mest till tillväxten i Sverige de kommande två åren, och då i synnerhet hushållens konsumtion. Riksbanken väntas låta räntan ligga kvar på 1,25 procent till slutet av 2013, då den gradvis börjar höjas för att nå 2,25 procent i slutet av 2014. Finanspolitiken spås samtidigt bli “milt expansiv”. Swedbank väntar sig att kronan kommer att stärkas under 2013 för att sedan försvagas igen 2014. En euro väntas kosta 8:45 i slutet av 2012 och 8:30 i slutet av 2013. Motsvarande prognos för dollarn är 6:60 och 6:92.

 

Bild: (c) shutterstock—Khe 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.