FI: Solvenssen ökade livföretagen H1

FI: SOLVENSEN ÖKADE I LIVFÖRETAGEN 1H

STOCKHOLM (Direkt) Inget försäkringsföretag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2012.

Det skriver Finansinspektionen i sin Försäkringsbarometer för första halvåret.

Livförsäkringsföretagens solvenskvoter har ökat något jämfört med årsskiftet 2011. För skadeförsäkringsföretagen var solvenskvoterna relativt oförändrade vid halvårsskiftet jämfört med förra årsskiftet.

Livförsäkringsföretagens krav på eget kapital ökade under första halvåret 2012, enligt FI:s stresstest över försäkringsföretag, trafikljuset. Kapitalbuffertarna gick också upp och totalt sett påverkades trafikljuskvoterna positivt.

Till följd av en fortsatt negativ utveckling på de finansiella marknaderna har FI begärt in extra månadsvis rapportering avseende solvensuppgifter även under det första halvåret 2012.

De låga räntorna påverkar försäkringsföretagen negativt. För att motverka ett kortsiktigt agerande som kan leda till ytterligare försämringar på de
finansiella marknaderna beslutade FI i slutet av juni om möjligheten att tillämpa ett golv för diskonteringsräntan.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.