Brummer-fonder starka i juli – Lynx grymma revansch

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Juli månad blev en klart bättre månad än de föregående för många förvaltare i spåren av uppgångar på de flesta marknader. Brummer & Partners fonder var inget undantag och kunde rapportera plussiffror för samtliga fonder utom en.

Den trendföljande CTA-fonden Lynx börjar bli en följetång som ungefär varannan månad hittills i år drabbats av stora nedgångar och varannan månad levererat kraftiga återhämtningar. I juli steg Lynx med hela 7,23%, vilket är bland de högsta resultaten en enskild månad någonsin för fonden. Avkastningen ackumulerat för året uppgår till +6.97%. De andelsägare som investerat i Lynx 1.5 – som har en hävstång på 1,5x – fick följaktligen se sitt kapital öka med hela 10% under juli. Dock har augusti börjat svagare – helt i linje med hur mönstret varit hittills under året. Per den 6 augusti är fonden ner -2,1% under månaden och cirka +5% för helåret.
Både tech-fonden Manticore och den gamla trotjänaren Zenit hade bra månader och steg 3,74% respektive 2,28%. Den ackumulerade årsavkastningen uppgår till 6,78% för Manticore och 7,31% för Zenit.
Några av Brummer-fonderna synes vara positionerade för en svagare marknad, vilket bland annat Futuris kan vara ett exempel på. Fonden har på helåret tappat -4,7%, varav juli bidrog med -1,62%, trots starka marknader i övrigt. Futuris har en historisk genomsnittlig avkastning på 15,13%.

Nektar har historiskt levererat i genomsnitt 12,42% per år till en standardavvikelse på cirka 7%. Dock har fonden hittills under året inte riktigt levt upp till förväntningarna. Den ackumulerade avkastningen uppgår till 3,83%, där juli gav ett plus på 0,97%.

Brummer Multi-Strategy steg +1,66% i juli och har därmed en årsavkastning på +3,75% hittills.

Bild: (c) shutterstock—wrangler

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

1 Comment

  1. Bertil Tryffel on

    Fonden Lynx tar ett steg framåt och steg bakåt.

    På Nordnet kan man se utvecklingen;
    3,9% i genomsnittlig avkastning i 5år.

    Du får “frysa ner” om du ska miljonär l den takten.