Hedgefond-administration: Om Goldman säljer – kommer andra att följa i spåren?

London (HedgeFonder.nu) – Efter rapporter i bl.a Financial Times om Goldman Sachs eventuella försäljning av sin hedgefondsadmnistration till State Street har det väckts ett nyfött intresse för den oglamorösa delen av hedgefondsindustrin.

Skulle Goldman sälja sin 200-miljarders (USD) business blir State Street den största hedgefondadministratören i världen och knuffar därmed ner Citco från första platsen. State Street har 421 miljarder USD under administration och Citco 535 miljader USD, enligt den senaste undersökningen gjord av HFMWeek.

Hedgefondadministratörer har sedan Madoff-skandalen blivit en allt viktigare del av finans- och investeringsindustrin. Administratörer tas in av hedgefonder för att uföra viktiga delar av den dagliga verksamheten som inlösen av andelar. De bekräftar ochså positionerna i aktier och obligationer eller investeringar i derivat och private equity-företag. De producerar även fondens månatliga NAV för investerare.

Innan Madoff-röran hanterade många hedgefonder sin administration själva. Efter skandalen blev man mer uppmärksam på att en egen administration ökar risken för bedrägeri eftersom ingen förutom hedgefondsförvaltaren kan bekräfta att kapitalet existerar och att värdepappershandel faktiskt pågår. Investerare oroade sig ochså, med all r

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Comments are closed.