- Advertisement -
- Advertisement -

Brummer Life vill ändra placeringskrav inom ITP1

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Brummer Life, liv- och pensionsbolaget ägt av Brummer & Partner, Nordens största hedgefondförvaltare, vill ta bort kravet på att minst hälften av premierna inom ITP1 placeras i traditionella livprodukter med pensiongarantier.

I ett brev till ITP-nämnden säger Brummer Life att de traditionella livförsäkringarna får det allt svårare att leverera bra avkastning främst beroende på ökade solvenskrav men också för att de statsfinansiella målen sänkt priset på statspapper vilket betyder att den riskfria avkastningen kan antas vara mycket låg under en längre tid framöver.

Brummer Life ifrågasätter därför kraven på att minst hälften av premierna i ITP 1 även i fortsättningen ska investeras i traditionella produkter. Brummers alternativ till traditionell försäkring är alfa-förvaltade fonder.

De menar att passiv eller indexnära förvaltning ska ha väldigt låga förvaltningsavgifter eller helst vara helt avgiftsfria. Brummer Life anser att de borde gå att sänka förvaltningskostnaderna om man kombinerar traditonella produkter med alfa-förvaltade fonder. Samtidigts som man då kan skapa bättre förutsättningar för att uppnå en stabil och god avkastning.

Brummer Life menar att hedgefonder är ett alternative för dem som eftersträvar god riskjusterad avkastning men att idagens läge kommer de inte med i upphandlingar för att hänsyn bara tas till avgiften.

Brevet är ett svar på den förfrågan från parterna på arbetsmarknaden till leverantörer av traditionell förvaltning om hur de ser på framtiden.

Nu har Brummer Life fått mothugg från AMF, en av de största förvaltarna av traditionella produkter inom ITP.

I en kommentar skriver Tomas Flodén, stabschef på AMF, att AMF framhåller att den traditionella livförsäkringen är ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande. Han menar att få sparformer har samma frihet för kapitalförvaltningen som den traditionella livförsäkringen vilket är speciellt viktigt i tider av ekonomisk oro och då avkastningen riskerar att bli låg under en längre tid.

Han säger vidara att hedgefonder är vid sidan av den traditionella försäkringen en sparform som har stor förvaltningsfrihet men att hedgefonder, och övrigt fondsparande, saknar tydliga kapitalkrav som säkerställer att pensionsgarantier kommer att utbetalas.

Flodén säger även att kostnaderna för sparande i traditionell livförsäkring är mycket låga och att hos AMF, liksom de allra flesta stora traditionella pensionsbolag, går dessutom alla vinster tillbaka till kunderna. ”Det är något som få – om någon – av hedgefonderna kan erbjuda,” avslutar han.

Både Brummer Life och AMFs åsikter är föga förvånande då båda naturligtvis talar för sina produkter. Med ökade solvenskrav har det blivit svårare för traditionella livförsäkringar att uppnå tillräcklig avkastning och många har även stängt dem för nya kunder, som t.ex Länsförsäkringar i höstas.

Kravet som finns inom ITP1 är förståeligt men krav på ökad valfrihet torde även ge utrymme till alfa-förvaltning. Men om utbudet och produkterna ökar måste även informationen och rådgivningen hänga med.

Bild: (C) shutterstock—worradirek

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -