Missvisande jämförelser mellan fonder när PPM-rabatten inte redovisas

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Få svenskar känner till att fondavgiften inom premiepensionssystemet är kraftigt rabatterad, mycket beroende av att på Pensionsmyndighetens fondtorg visas avkastningen utan att hänsyn har tagits till rabatterna på avgiften. Detta innebär att avkastningen egentligen är högre än vad som framgår i fondtorget.

Det medför att jämförelser av avkastning för olika fonder inte blir rättvisande för spararen, enligt Fondbolagens förening. Enligt en undersökning som föreningen låtit göra är det bara 1 av 10 som känner till rabatten, som i genomsnitt uppgår till mer än halva avgiften.

Pensionsmyndigheten har tidigare meddelat att de utreder hur informationen till spararna kan förbättras.

I dagarna återbetalas rabatterna, drygt 2 miljarder kronor, till spararna. Bruttoavgiften för fonderna i premiepensionssystemet var under 2011 i genomsnitt 0,85%. Av denna avgift betalas nu i snitt 0,55% tillbaka till spararna, vilket alltså är mer än 2 miljarder. Den genomsnittliga nettoavgiften i premiepensionssystemet är 0,3%.

”Rabatten har stor betydelse för spararna i premiepensionssystemet. Det vore därför verkligen roligt om fler än en av tio kände till att de i snitt får mer än halva fondavgiften i rabatt”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson. 

”Spararna tillgodoräknas rabatten och får rätt uppgifter när det gäller hur mycket pengar som finns på det egna kontot. Men, jämförelser mellan fonder blir inte rättvisande när hänsyn inte tas till rabatter på myndighetens fondtorg”, enligt Hanna Helgesson.

Alla fonder som ingår i premiepensionssystemet ger rabatt om avgiften är högre än 0,15% för aktiefonder och 0,10%  för räntefonder. Det är möjligt för fondbolagen att ge dessa stora rabatter i premiepensionssystemet eftersom de i detta enbart har enda stor kund, nämligen Pensionsmyndigheten. Myndigheten står för information till premiepensionsspararna, liksom största delen av administrationen. De statliga fonderna har inga kunder utanför premiepensionssystemet och kan därför ha en låg avgift från början. För att få rättvisande jämförelse med övriga fonder behöver man därför ta hänsyn till rabatterna, menar Fondbolagens förening.

Rabattens storlek beror både på hur stor bruttoavgiften är för en fond och hur mycket som sparas i respektive fondbolags fonder till premiepensionen. Ju mer efterfrågad en fond är, desto större blir rabatten. 

I genomsnitt ges mer än halva fondavgiften i rabatt (0,55%), men skillnaderna kan vara stora mellan olika fonder och fondtyper. Det betyder att avkastningen för mycket populära tillväxtmarknadsfonder i premiepensionssystemet kan ha varit så mycket som1,5% högre per år än den som visas i myndighetens fondtorg. På lång sikt blir skillnaden mycket stor. 

Även för fonder med lågprisprofil spelar rabatten roll. De kan efter rabatt erbjuda i stort sett lika låga avgifter som de statliga fondalternativen. Men när avkastningen för dessa fonder visas på myndighetens hemsida har avdrag gjorts för en högre avgift än den som spararna faktiskt betalar. Det innebär att de privata fonderna visar lägre avkastning än vad de i verkligheten har gett spararna inom PPM-systemet.

 

 Bild: (C) shutterstock—Johan-Teodorsson

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.