OPEC: Global efterfrågeprognos olja 2012 i stort sett oför

STOCKHOLM (Direkt) Opec lämnar prognosen för den globala efterfrågan på olja 2012 i stort sett oförändrad och höjer samtidigt utbudsprognosen för samma år något.

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på torsdagen.

Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på 88,64 miljoner fat per dag. Vid prognosen i mars räknade kartellen med en efterfrågan på 88,63 miljoner fat per dag.

“Diverse ekonomisk utveckling runt om i världen motverkar i princip varandra, och lämnar den totala oljekonsumtionsbilden i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden. Indikatorer pekar mot en stabilisering i världsekonomin, även om oro kvarstår beträffande euroområdet”, skriver Opec i rapporten.

Opec varnar dock för osäkerhet i prognoserna, särskilt vad gäller USA på grund av den senaste volatiliteten i priserna.

“Den förestående bilåkningssäsongen kan komma att påverkas av priserna vid
bensinstationer och den ekonomiska utvecklingen; då skulle landets efterfrågan på olja visa en större nedgång”, skriver kartellen.

För 2011 beräknar Opec att den globala efterfrågan var 87,78 miljoner fat per dag. Vid föregående bedömning räknade Opec med efterfrågan på 87,77 miljoner.

Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,61 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 52,97 miljoner fat per dag (52,95 i marsprognosen).

“Justeringen stöttades i huvudsak av stark produktion i Nordamerika, före detta Sovjetunionen och Kina under de första månaderna av året”, skriver Opec.

Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 30,1 miljoner fat per dag under 2012, oförändrat från föregående prognos.

Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 31,31 miljoner fat per dag under mars, enligt andrahandskällor, upp 136.100 fat per dag från i februari. Exklusive Irak var produktionen 28,53 miljoner fat, en uppgång med 11.600 fat från månaden innan.

Uppgången stod till störst del Libyen och Irak för, där produktionen ökade med 112.000 respektive 124.600 fat per dag. De största nedgångarna noterades i Angola och Iran, där den sistnämndas produktion sjönk med 71.200 till 3,35 miljoner fat per dag.

Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,24 miljoner i mars jämfört med februari till 89,51 miljoner fat per dag, vilket resulterade i att Opecs andel av den globala produktionen ökade något till 35 procent.

Prognoser, fat/dag
2011 2012
Efterfrågan, globalt 87,78 88,64
OECD, totalt 45,79 45,58
Nordamerika 23,55 23,43
Västeuropa 14,35 14,11
Kina 9,41 9,80

2011 2012
Utbud, globalt ex Opec 52,39 52,97
Nordamerika 15,51 15,92
Före detta Sovjet 13,26 13,39
Latinamerika 4,74 4,98
Kina 4,13 4,22

Föregående prognoser, fat/dag (mars)

2011 2012
Efterfrågan, globalt 87,77 88,63
OECD, totalt 45,78 45,56
Nordamerika 23,55 23,49
Västeuropa 14,34 14,10
Kina 9,41 9,80

2011 2012
Utbud, globalt ex Opec 52,34 52,95
Nordamerika 15,50 15,82
Före detta Sovjet 13,26 13,37
Latinamerika 4,74 5,00
Kina 4,13 4,17

 

Bild: (C) shutterstock—dvande

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.