Investerare väntar oförändrad RB-ränta

STOCKHOLM (Direkt) En överväldigande majoritet av de största aktörerna på den svenska räntemarknaden räknar med att Riksbanken kommer att lämna reporäntan oförändrad nästa vecka. Samtidigt räknar de med att Riksbanken kommer att lämna
räntebanan oförändrad.

Det skriver SEB i en rapport på onsdagen och hänvisar till en enkät bland stora marknadsaktörer.

92 procent av de tillfrågade aktörerna räknar med en oförändrad ränta när Riksbanken publicerar beslutet den 18 april, de övriga räknar med en räntesänkning med 25 punkter.

Beträffande Riksbankens nya reporäntebana räknar aktörerna i genomsnitt med att den kommer att peka mot en ränta på 1,50 procent vid årsskiftet, 2,11 procent i slutet av 2013 och 2,90 procent i slutet av 2014. Räntebanan skulle i så fall vara oförändrad jämfört med februaribedömningen.

Vad gäller julimötet väntar sig 36 procent av de svarande att reporäntan har sänkts med 25 punkter till 1,25 procent, medan resterande spår en oförändrad reporäntenivå.

Vid årsskiftet är den genomsnittliga prognosen en reporänta på 1,39 procent, även om spridningen är stor med ett intervall mellan 0,5 procent och 2 procent. I februarienkäten var genomsnittsprognosen för reporäntan vid årsskiftet 1,20 procent.

Undersökningen genomfördes mellan den 28 mars och 2 april.

Bild: (C) shutterstock—Johan-Teodorsson

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.