Det stora problemet för närvarande är Europa

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Påskhelgens intåg gjorde att förra veckan blev en kort vecka med halvdag i torsdags och stängd i fredags på världens finansmarknader. Även i går måndag var det stängt på de flesta marknader utom i USA. Trots den korta veckan hände det en hel del på statistikfronten.

Det stora problemet för närvarande är Europa. All statistik tyder på det. Euroområdets arbetslöshetssiffror har ökat till de högsta nivåerna i mer än 14 år samtidigt som tillverkningsindustrin krympte för åttonde månaden i rad. Inköpschefsindex för industrin inom euroområdet sjönk till 47,7 i mars, jämfört med 49,0 föregående månad. Samma mönster kunde man se i enskilda länder, bland annat i Tyskland och Frankrike. I Tyskland minskade industriproduktionen och orderingången till industrin mer än vad analytiker hade väntat sig.

Dessutom börjar Spanien nu spöka igen, precis när det har lugnat sig på Greklandsfronten. Vid onsdagens försäljning av statspapper blev räntorna för första gången i år högre än vid föregående emission. Och tioårsräntan har klättrat till den högsta nivån på tre månader. Emissionen var en besvikelse med en volym som, på grund av svag efterfrågan, inte nådde fram till 3,5 miljarder euro som var avsedd.

ECB lämnade räntan oförändrad på 1,0 procent och väntar sig en svag återhämtning i euroområdet i år. Enligt ECB kommer inflationen sannolikt att ligga över 2 procent under 2012.

En del menar att euroområdet troligen har hamnat i recession under första kvartalet. En lågkonjunktur i Europa kommer med stor sannolikhet att negativt påverka den sköra återhämtningen i USA.

USA har så här långt visat en starkare utveckling än Europa inom ekonomin och dess aktiemarknad, något som bekräftades av senaste industrins inköpschefsindex som till skillnad från euroområdet steg till 53,4 i mars från 52,4 i februari och slog förväntningarna på 53,0.

Federal Reserv har observerat återhämtningen. Det senaste protokollet från Feds penningpolitiska möte i mars visade att kommittén inte ser något behov av ytterligare penningpolitiska lättnader så länge ekonomin inte försämras och inflationen håller sig kring 2 procent.

Men allt är inte bara positivt för USA. Tjänstsektorn visade exempelvis svaghetstecken där inköpschefsindex för sektorn sjönk till 56,0 i mars jämfört med 57,3 föregående månad. Det väntades ett index på 56,8.

Nästa indikator att studera noggrannare framöver är arbetsmarknaden. Under veckan visade data att det var färre som sökte A-kassa under vecka 13, vilket innebär att det är färre som blir av med sitt jobb. Däremot orsakade en annan statistik stor oro i fredags och det var siffror över antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn i mars som uppgick till 120.000, vilket var klart mindre än en ökning på 205.000 nya jobb som väntades. En ljuspunkt var dock att arbetslösheten marginellt sjönk till 8,2 procent i mars från 8,3 procent i februari.

Förutom Europa och USA är det Kina som är viktigt att bevaka då landet har agerat draglok för världsekonomin de senaste åren. Investerare är oroliga att en avmattning i Kinas tillväxt kan drabba hela världsekonomin. Den senaste statistiken från Kina som kan ha en dämpande effekt visade att inflationen oväntat ökade till 3,6 procent under mars främst på grund av ökade matpriser. Analytikerna hade väntat sig en inflation på 3,3 procent. Detta överraskade investerarna som hade väntat sig en dämpad prisutveckling som därmed skulle öppna vägen för en lättare penningpolitik.

Med början denna vecka kommer bolagsrapporterna för första kvartalet i gång. Ökade energipriser under första kvartalet kan påverka bolagsresultaten negativt under perioden. Sannolikheten är låg att företagen hade räknat med ökade ”input-kostander” när de levererade sina prognoser för 2012. Nu när resultatrapporterna för första kvartalet snart börjar redovisas, blir det intressant att se hur bolagen har klarat sig.

Hur har det då gått för marknaderna under den gångna veckan? Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country World sjönk med 1,6 procent och i samma anda tappade Stockholmsbörsen 3,1 procent under veckan. Råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) gick upp marginellt med 0,1 procent.

Räntorna sjönk ganska mycket i veckan. Den amerikanska 10-årsräntan backade med 17 punkter till 2,05 procent och den svenska tioåringen tappade 13 punkter till 1,86 procent.

På valutamarknaden tappade kronan 2,0 procent mot USD till 6,75 kronor medan nedgången mot euro var betydligt mindre och landade på -0,2 procent till 8,84 kronor.

Bild: (C) shutterstock—1xpert

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.